Skapa en lösning > Definiera och ändra fält > Effekter av att ändra fälttyper
 
Effekter av att ändra fälttyper
När du ändrar en fälttyp ändras typen av data som fältet kan innehålla. Det påverkar också hur du söker efter och sorterar information i fältet. Om du t.ex. gör om ett datumfält till ett textfält kan du ange annan information än datum i fältet, men du kan inte längre sortera i kronologisk ordning.
 
När du ändrar ...
... händer följande
Ett textfält till ett numeriskt fält, datumfält, tidsfält eller tidsstämpelfält
De första 255 tecknen som kan konverteras flyttas till första raden och eventuella återstående tecken raderas. Värden som inte kan användas som datum eller tider visas och indexeras som frågetecken (?). Datum- och tidsfält får inte innehålla text.
Ett numeriskt fält, datumfält, tidsfält eller tidsstämpelfält till ett textfält
Befintliga data ändras inte.
Ett containerfält till någon annan fälttyp eller tar bort tillvalet för global lagring
Befintliga data i fältet raderas.
Ett fält av vilken typ som helst till ett containerfält eller ett fält med global lagring
Befintliga data raderas.
Ett fält av vilken typ som helst till ett beräknings- eller statistikfält
Befintliga data ersätts med resultaten av formeln eller statistiken som du anger.
Ett fält som används i statistik till en fälttyp som inte kan användas för statistik
Ett varningsmeddelande visas. Du måste ändra statistiken så att den inte innehåller fältet eller radera statistikfältet innan fälttypen ändras.
Ett fält som används i en relation
Det kanske inte går att ändra fälttypen om fältet används som ett matchande fält i en relation och den nya fälttypen inte kan användas som ett matchande fält i en relation.
Containerfält kan inte användas som matchande fält. Fält med global lagring och statistikfält kan inte användas som nyckelfält. Fält utan indexering kan inte användas som nyckelfält.
Relaterade avsnitt 
Definiera och ändra fält