Skapa diagram från data > Skapa och redigera diagram i layoutläget > Ändra ett diagrams utseende
 
Ändra ett diagrams utseende
1. I diagramgranskaren i dialogrutan Inställning av diagram klickar du på Stilformat
Tips!  Du kan dubbelklicka på ett befintligt diagram i layoutläget om du vill öppna dialogrutan Inställning av diagram.
2. Välj ett eller flera av följande alternativ:
 
Vid ...
Gör så här
Diagramformat
Välj en stil för datapunkter.
Färgschema
Välj ett koordinerat färgschema för datapunkter. Om du väljer En färg bör du välja en och samma färg för alla dataserier i diagrammet.
Positiva/negativa stapeldiagram: Du kan välja en färg för de positiva datapunkterna och en annan färg för de negativa datapunkterna.
Det går inte att välja olika färger för respektive datapunkt i diagrammet.
Diagrambakgrund
Välj fyllningsformat och färg på bakgrunden, eller välj Genomskinlig om du inte vill ha bakgrundsfyllning. Om du väljer ett toningsformat väljer du vilka färger som ska tonas ut i bakgrunden.
Bubblans genomskinlighet
(Endast bubbeldiagram)
Dra i reglaget eller ange ett procenttal om du vill ändra bubblornas genomskinlighet i diagrammet.
Stödlinjer
Välj Visa överordnade stödlinjer eller Visa underordnade stödlinjer och välj linjefärg.
3. Om du väljer Visa teckenförklaring under Diagram i diagramgranskaren kan du ändra följande:
 
Vid ...
Välj
Förklaringens position
Upptill, Nedtill, Vänster eller Höger om du vill ändra förklaringens position.
Bakgrund
En fyllningsformat för bakgrunden. Om du väljer ett toningsformat väljer du vilka färger som ska tonas ut i bakgrunden.
Kantformat
En stil, bredd och färg på kanten runt förklaringen. Bredden kan vara mellan 1 och 9 punkter. Du kan även välja Ingen ram.
4. Så här ändrar du textformatering i diagrammet:
 
Vid ...
Välj
Automatisk
Ett typsnitt och stil. Använd reglaget om du vill ange en relativ storlek på all text i diagrammet.
Anpassad
Typsnitt, teckenstorlek och stil för diagrammets rubrik, förklaringstext och axelrubriker och -etiketter.
Kantformat
En stil, bredd och färg på kanten runt förklaringen. Bredden kan vara mellan 1 och 9 punkter. Du kan även välja Ingen ram.
5. Om du vill återställa standardinställningarna för texten som visas klickar du på Återställ.
6. Klicka på Skriv ut eller Spara som layout (snabbdiagram) eller Klar (diagram i layoutläge) om du vill avsluta. Mer information finns i Skapa snabbdiagram eller Skapa och redigera diagram i layoutläget.
Kommentar 
Inställningar för axeletiketter gäller inte cirkeldiagram.
När du skapar ett diagram används det aktuella layouttemat som underlag för inställning av diagrammets färgschema, bakgrund, typsnitt och förklaringsformat i FileMaker Pro. Om du sparar ett diagram i en layout och sedan byter layouttema behålls färg- och formateringsinställningarna från originaltemat. Med hjälp av dialogrutan Inställning av diagram kan du redigera de här inställningarna manuellt.