Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för konton > Ändra lösenord
 
Ändra lösenord
Användning 
Ändrar lösenordet för det aktuella kontot.
Se även 
Format 
Ändra lösenord [Gammalt lösenord: <gammalt lösenord>;
Nytt lösenord: <nytt lösenord>; Med dialogruta: På/Av]
Tillval 
Gammalt lösenord är det gamla lösenordet för det aktuella kontot.
Nytt lösenord är det nya lösenordet för det aktuella kontot.
Alternativet Med dialogruta anger om dialogrutan Ändra lösenord ska visas när scriptsteget körs. Om Med dialogruta är Av använder FileMaker Pro den lösenordstext som är lagrad med scriptsteget eller genererar ett nytt lösenord utifrån en beräkning.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Partiell 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Partiell 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Det här scriptsteget visar dialogrutan Ändra lösenord om inte alternativet Med dialogruta är inställt på Off. Scriptsteget låter dig ändra ditt lösenord men inte din behörighet.
Kommentarer 
Användaren måste ha behörighet att ändra lösenord om man ska kunna använda det här scriptsteget för att ändra lösenord. Om du vill låta användare som inte har behörighet att ändra lösenord att köra det här scriptsteget, högerklickar du på aktuellt script i sektionen för scripts och väljer Bevilja fullständig behörighet.
Om inte scriptsteget Manuell felhantering har aktiverat manuell felhantering får användarna fem försök att ändra sina lösenord.
Om Manuell felhantering är aktiverat får användarna bara ett försök att ange det gamla och nya lösenordet.
Exempel 1 
Öppnar dialogrutan Ändra lösenord var tionde gång som databasen öppnas för att påminna användaren om att ändra lösenordet ofta. Startat av scripttriggern VidFörstaFönsterÖppna.
Tilldela fält [Konton::Öppna antal; Konton::Öppna antal + 1]
If [Konton::Öppna antal = 10]
Tilldela fält [Konton::Öppna antal = 0]
Ändra lösenord [Med dialogruta: På]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)