Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med knappar och knapprader på layouter
 
Arbeta med knappar och knapprader på layouter
Du kan använda en knapp när du vill utföra ett FileMaker Pro-kommando eller ett script. Du kan till exempel definiera en knapp som helt enkelt växlar till en annan layout med hjälp av scriptsteget Gå till layout. Du kan även definiera en knapp som utför ett mer avancerat script som söker efter, sorterar och skriver ut poster eller ett script som överför information från en FileMaker Pro-fil till en annan.
I bearbetningsläge eller sökläge kan du klicka på en knapp och utföra dess kommando eller script. Du kan också inkludera knappar i en layouts ordningsföljd, vilket ger dig möjlighet att "tabba" till en knapp och "klicka" på den genom att trycka på mellanslagstangenten. Mer information finns i Ange ordningsföljden för datainmatning.
Du kan göra många FileMaker-objekt till knappar och skapa anpassade knappar. Knappetiketter kan innehålla en kombination av text och ikoner, inklusive anpassade ikoner.
En annan typ av knapp som du kan skapa är en flytande fönster-knapp som visar ett flytande fönster. Mer information finns i Arbeta med flytande fönster i layouter.
Om du vill visa flera knappar vertikalt eller horisontellt kan du skapa en knapprad och definiera enskilda segment som knappar eller knappar för flytande fönster.
Relaterade avsnitt 
Skapa och redigera script
Exempel på Utför script och scriptparametrar