Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge > Lägga till kanter, fyllning och baslinjer för fält
 
Lägga till kanter, fyllning och baslinjer för fält
1. Markera ett eller flera fält i layoutläget.
2. Klicka på Granskaren Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Utseende Utseende.
3. I området Grafik eller Text väljer du önskade alternativ.
 
För att
Gör så här
Lägga till en fyllningsfärg i fält
Under området Grafik går du till Bakgrund, där du kan välja en färg eller ange en färgövertoning eller bild. Mer information finns i Fylla objekt, layoutdelar eller layoutbakgrunden med en färgövertoning eller Fylla objekt, layoutdelar eller layoutbakgrunden med en bild.
Lägga till kanter till fält och attribut för dem
Vid Linje i området Grafik väljer du önskade alternativ.
Lägga till kanter mellan repeterade fält eller portalrader
Klicka på Kontroll för alternativa radkanter.
Ändra form på fälthörn
I området Grafik vid Hörnradie väljer du vilka hörn som ska vara rundade.
Lägga till textbaslinjer och ange attribut för dem
I området Text markerar du Baslinje för text och väljer sedan önskade alternativ.
Om den aktuella layouten visar fältramar i layoutläget är det inte säkert att du ser alla kanteffekter du har valt. Gör något av följande för att visa effekterna:
Dölj fältramarna i layoutläget: Välj Visa-menyn > Visa > Fältramar för att dölja dem.
Växla till bearbetningsläge.
Kommentar 
I Listvy kan du ange att kanter och fyllning ska visas för alla poster i ett fält, istället för endast aktuell post. Mer information finns i Visa fältkanter och fyllning för aktuell post.
Om du lägger till en bakgrundsfyllning i en interaktiv container kan du endast använda en heltäckande fyllningsfärg.
Relaterade avsnitt 
Ange fyllning, linjeformat och kanter för objekt, layoutdelar och layoutbakgrunden