Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > AVPlayer Ange uppspelningsläge
 
AVPlayer Ange uppspelningsläge
Användning 
Pausar, fortsätter eller stoppar uppspelningen av en mediefil som spelas upp eller är pausad.
Se även 
Format 
AVPlayer Ange uppspelningsläge [Spelar/Gör paus/Stoppad]
Tillval 
Gör paus pausar uppspelningen av en mediefil.
Spelar fortsätter uppspelningen av en mediefil som har pausats.
Stoppad stoppar uppspelningen av en mediefil. När en spelare har ställts in på att stoppa, kan den inte ställas in på att spela med det här scriptsteget.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Nej 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Nej 
Kommer från 
FileMaker Pro 14.0
Beskrivning 
Använd det här scriptsteget om du vill pausa, fortsätta eller stoppa uppspelningen av en mediefil som spelas upp eller är pausad.
Exempel 1 
Fortsätter uppspelningen av en mediefil som har pausats.
AVPlayer Ange uppspelningsläge [Spelar]
Exempel 2 
Stoppar en mediefil om den spelas upp.
If [GetAVPlayerAttribute ( "playbackState" ) = 1
AVPlayer Ange uppspelningsläge [Stopped]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)
Scriptsteget AVPlayer Spela upp
Scriptsteget AVPlayer Ange tillval
Funktionen GetAVPlayerAttribute