Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge > Konfigurera ett fält så att det fylls i automatiskt under datainmatning
 
Konfigurera ett fält så att det fylls i automatiskt under datainmatning
Du kan ange att ett fält ska använda funktionen för automatisk ifyllnad för att göra det enklare för användarna att snabbt ange värden i Bearbetningsläget eller Sökläget. Användarna får förslag baserat på vad de har skrivit tidigare i fältet eller baserat på värden i en värdelista.
Du kan endast använda automatisk ifyllnad i textfält som visas som:
redigeringsrutor
nedrullningsbara listor
nedrullningsbara kalendrar
Obs!  Information om hur du konfigurerar ett fält så att det automatiskt matar in information när en post skapas eller ändras finns i Definiera automatisk inmatning av data.
Så här konfigurerar du ett fält så att det fylls i automatiskt under datainmatning:
1. Markera fältet i layoutläget.
2. Klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Data Data.
3. I fältområdet, vid Styr formatmall, väljer du Redigeringsruta, Nedrullningsbar lista eller Nedrullningsbar kalender.
 
Vid ...
Markera
Redigeringsruta eller Nedrullningsbar kalender
Automatisk ifyllnad med befintliga värden
Förslagen baseras på fältets index, så indexering måste vara aktiverat. Mer information finns i Definiera tillval för fältindex.
Nedrullningsbar lista
Automatisk ifyllnad med värdelista
Förslagen baseras på den angivna värdelistan. Om du inte vill att förslagen ska visas i en lista väljer du Inkludera pil för att visa och dölja lista.
Kommentar 
Automatisk ifyllnad stöds inte för nedrullningsbara listor när den använda värdelistan konfigureras för att använda och visa värden från andra fältet, Visa endast värden från det andra fältet eller Sortera efter andra fältet. Mer information finns i Definiera värdelistor.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera ett fält så att det visas som en meny, en grupp av kryssrutor eller någon annan kontroll
Konfigurera ett fält så att det visas som en nedrullningsbar kalender