Lägga till och visa data > Använda data i containerfält > Arbeta med ljud och video i interaktiva containrar
 
Arbeta med ljud och video i interaktiva containrar
Tänk på följande när du arbetar med ljud- och videofiler i interaktiva containrar:
När alternativet Starta uppspelning automatiskt är markerat i Granskaren börjar ljud- eller videofilen att spelas upp när du visar posten. Om alternativet inte är markerat spelar du upp filen genom att klicka på uppspelningsreglaget.
Om du vill radera en video från en interaktiv container väljer du Redigera > Radera eller Klipp ut.
Kommentar 
Du kan inte arbeta interaktivt med containerfält som finns i portaler. Det kan du däremot göra om containerfältet finns i ett flytande fönster inuti en portal.
Windows: Vissa ljud- och videofiler som spelas upp korrekt i 32-bitarsversionen av FileMaker Pro kanske inte spelas upp korrekt i 64-bitarsversionen. I vissa fall kanske det inte finns 64-bitarsversioner av de ljud- och video-codecs som krävs för att spela upp vissa filer i 64-bitarsversionen av FileMaker Pro.
Relaterade avsnitt 
Om containerfält
Ange utformning för containerfält