Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Ordna objekt
 
Ordna objekt
Gruppera, justera eller fördela objekt eller ändra staplingsordning:
1. I layoutläget markerar du objekten.
2. Klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Position Position.
3. Klicka på relevant knapp i området Ordna och justera.
 
För att
Klicka på en knapp i det här området
Gruppera eller dela upp grupper av objekt
Gruppera
Arbeta med ett grupperat objekt som om det var ett enskilt objekt.
Justera objekt med varandra
Justera objekt
Välj ett alternativ på menyn Ordna eller på snabbmenyn.
Fördela avstånd mellan objekt
Mellanrum
Välj ett alternativ på menyn Ordna eller på snabbmenyn.
Flytta objekt en nivå upp eller ner i en staplingsordning
Ordna
Objekt som finns i flikkontroller, glidkontroller, flytande fönster eller portaler behåller en viss staplingsordning i panelkontrollen, det flytande fönstret eller portalen.
Rotera objekt:
1. Markera ett eller flera objekt.
Du kan inte rotera portaler, flikkontroller, glidkontroller, webbvisare eller flytande fönster. Du kan däremot rotera flytande fönster-knappar.
2. Välj Ordna-menyn > Rotera.
Kommentar 
I fönstret Layoutobjekt kan du ändra staplingsordningen för ett objekt eller arbeta med ett grupperat objekt utan att dela upp gruppen. Mer information finns i Använda fönstret Layoutobjekt när du arbetar med objekt.
Om ett låst objekt ingår i gruppen blir det grupperade objektet också låst.
Du kan redigera text som ingår i en grupp genom att dubbelklicka på texten.
Så här flyttas objekt när du klickar på en Ordna-knapp:
 
Före
Efter
 
Ursprunglig staplingsordning
Lägg överst:
Objekt flyttas längst fram i staplingsordningen med kommandot Lägg överst
Lägg underst:
Objekt flyttas längst bak i staplingsordningen med kommandot Lägg underst
En nivå upp:
Objekt flyttas framåt i staplingsordningen med kommandot En nivå upp
En nivå ner:
Objekt flyttas bakåt i staplingsordningen med kommandot En nivå ner
Relaterade avsnitt 
Använda verktyg för att placera objekt exakt
Ändra storlek och form på objekt
Använda stödlinjer och dynamiska guider
Skydda objekt från ändringar