Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Ordna alla fönster
 
Ordna alla fönster
Användning 
Justerar storlek och plats för alla öppna fönster.
Se även 
Format 
Arrangera alla fönster [Sida vid sida horisontellt/Sida vid sida vertikalt/Överlappande fönster/Lägg överst]
Tillval 
I läget Sida vid sida horisontellt placeras öppna fönster från vänster till höger. Fönstrens storlek anpassas så att de inte överlappar varandra.
Sida vid sida vertikalt lägger upp öppna fönster uppifrån och ner. Fönstrens storlek anpassas så att de inte överlappar varandra.
I läget Överlappande fönster placeras fönstren så att de överlappar varandra med början i skärmens övre vänstra hörn. Fönstrens storlek anpassas så att de fyller skärmen, minus eventuell förskjutning.
I läget Lägg överst läggs alla öppna FileMaker Pro-fönster överst. Fönstrens storlek ändras inte.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Storlek och plats är det enda som ändras för de öppna fönstren; aktuell tabell, aktivt fönster och aktiv post påverkas inte av det här scriptsteget.
Exempel 1 
Öppnar ett nytt fönster, går till layouten Fakturor och placerar alla FileMaker Pro-fönster så att de överlappar varandra.
Nytt fönster [Stil: Dokument; Namn: "Fakturalista"; Med layout: "Fakturor" (Fakturor)]
Ordna alla fönster [Överlappande fönster]
Exempel 2 
Öppnar två fönster och placerar dem i höjdled.
Nytt fönster [Stil: Dokument; Namn: "Fakturalista"; Med layout: "Fakturor" (Fakturor)]
Nytt fönster [Stil: Dokument; Namn: "Kundlista"; Med layout: "Kunder" (Kunder)]
Ordna alla fönster [Sida vid sida vertikalt]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)