Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Styra funktionssättet för datainmatningen i fält > Tillåta eller förhindra inmatning i fält
 
Tillåta eller förhindra inmatning i fält
1. Markera ett eller flera fält i layoutläget.
2. Klicka på Granskaren Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Data Data.
3. I området Funktionssätt väljer du något av följande för Fältinmatning:
Kommentar 
Om du förhindrar inmatning i ett fält påverkas fältobjektet bara i just den layouten. Om du vill begränsa tillgången till ett fält i alla layouter i databasen kan du definiera en behörighetsuppsättning som endast tillåter granskning av fältet. Mer information finns i Skydda databaser.
När du förhindrar inmatning i ett fält i bearbetningsläge kan du inte längre kopiera informationen i fältet till Urklipp. Om du vill förhindra att ett fält ändras men ändå tillåta kopiering till Urklipp kan du definiera automatisk inmatning av ett värde i fältet och markera Förhindra manuell ändring av värdet. Mer information finns i Definiera automatisk inmatning av data.