Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Tillåt användaren att avbryta
 
Tillåt användaren att avbryta
Användning 
Tillåter eller förhindrar användare att stoppa ett script som körs.
Se även 
Format 
Tillåt användaren att avbryta [<På/Av>]
Tillval 
om användaren ska kunna stoppa ett script genom att trycka på Esc eller Kommando-.(punkt) (macOS).
Av om användaren inte ska kunna stoppa ett script genom att trycka på Esc eller Kommando-.(punkt) (macOS).
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Scriptsteget Tillåt användaren att avbryta påverkar det script som det körs i samt alla delscript.
Som standard kan användaren stoppa ett script genom att trycka på Esc eller Kommando-.(punkt) (macOS). För att förhindra att användaren stoppar ett script kan du använda scriptsteget Tillåt användaren att avbryta och ställa in det på Av.
Som standard stoppar okända (föråldrade eller okända) scriptsteg ett script. Om du vill ändra det här beteendet ställer du in scriptsteget Tillåt användaren att avbryta så att något av följande tillåts. I vilket fall returnerar okända scriptsteg FileMaker Pro fel 4 ("Okänt kommando").
(standard) gör att okända scriptsteg kan stoppa scriptet.
Av hoppar över okända scriptsteg och gör att scriptet kan fortsätta att köras.
Klienterna kan avbryta script på serversidan eller script som körs via Anpassad webbpublicering. I de här fallen avgör scriptsteget enbart om okända scriptsteg hoppas över.
I FileMaker Go kan det här scriptsteget även påverka hur körningen av ett script går till när en användare växlar tillbaka till FileMaker Go. Se Utvecklingsguide för FileMaker Go.
Exempel 1 
Visar posterna i layouten Skriv ut fakturor i ett nytt fönster i granskningsläget och pausar scriptet. Du kan klicka på Fortsätt om du vill skriva ut fakturorna eller avbryta utskriften i dialogrutan Skriv ut eftersom scriptsteget Skriv ut har alternativet Med dialogruta inställt på . Tillåt användaren att avbryta är Av, så att ett extra fönster inte lämnas öppet om du avbryter scriptet.
Tillåt användaren att avbryta [Av]
Nytt fönster [Stil: Flytande dokument; Namn: "Skriv ut fakturor"; Med layout: "Skriv ut fakturor" (Fakturor)]
Granska [Paus: På]
Skriv ut [Återställ: Skrivare; Med dialogruta: På]
Stäng fönster [Aktuellt fönster]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)