Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för övriga funktioner > Tillåt formateringslisten
 
Tillåt formateringslisten
Användning 
Aktiverar eller inaktiverar visning av formateringslisten.
Se även 
Format 
Tillåt formateringslisten[<På/Av>]
Tillval 
visar att formateringslisten, Visa-menyn, > Formateringslist och knappen Formateringslist i layoutlisten är aktiverade.
Av döljer formateringslisten, inaktiverar Visa-menyn > Formateringslist och inaktiverar knappen Formateringslist i layoutlisten.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Partiell 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Detta steg fungerar i alla lägen utom layoutläget.
Med detta scriptsteg kan du inaktivera formateringslisten och menyalternativ relaterade till formateringslisten. Det här scriptsteget påverkar bara det aktiva fönstret i den fil som scriptsteget anropas från.
I runtime-lösningar som har skapats med programmet FileMaker Pro Advanced är formateringslisten dold i läget utan menyer. Tillåt formateringslisten har ingen effekt i läget utan menyer.
Exempel 1 
Går till fältet Kommentar i layouten Fakturainformation och visar formateringslisten.
Gå till layout ["Fakturainformation"]
Gå till fält [Fakturor::Kommentarer]
Tillåt formateringslisten [På]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)