Referens > Kortkommandon (Windows) > Kortkommandon för FileMaker Pro Advanced (Windows)
 
Kortkommandon för FileMaker Pro Advanced (Windows)
Tangentbordskommandon i Scriptdebuggern
I FileMaker Pro Advanced använder du följande kortkommandon för att utföra åtgärder i Scriptdebuggern.
 
Kommando
Tryck på
Hoppa över
F5
Gå in
F6
Gå ut
F7
Spela upp till brytpunkt
Alt+F8
Avbryt script
Ctrl+F8
Ställ in nästa steg
Ctrl+Skift+F5
Ställ in/radera brytpunkt
(växlingskommando)
Ctrl+F9
Ta bort brytpunkter
Ctrl+Skift+F9
Ändra script
Ctrl+F10