Referens > Kortkommandon (macOS) > Kortkommandon för FileMaker Pro Advanced (macOS)
 
Kortkommandon för FileMaker Pro Advanced (macOS)
Tangentbordskommandon i Scriptdebuggern
I FileMaker Pro Advanced använder du följande kortkommandon för att utföra åtgärder i Scriptdebuggern.
 
Kommando
Tryck på
Hoppa över
F5
Gå in
F6
Gå ut
F7
Spela upp till brytpunkt
Alt-F8
Avbryt script
Kommando-F8 eller
Kommando-. (punkt)
Ställ in nästa steg
Skift-Kommando-F5
Ställ in/radera brytpunkt
(växlingskommando)
Kommando-F9
Ta bort brytpunkter
Skift-Kommando-F9
Ändra script
Kommando-F10