Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Justera fönster
 
Justera fönster
Användning 
Gömmer eller ändrar storlek på ett fönster.
Se även 
Format 
Justera fönster [Anpassa storlek/Maximera/Minimera/Återställ/Dölj]
Tillval 
Anpassa storlek anpassar fönsterstorleken så att det blir så litet som möjligt med alla objekt synliga i layouten.
Maximera återställer fönstret till maximal storlek.
Minimera förminskar fönstret till en ikon i statusfältet (Windows) eller Dock.(macOS).
Återställ återställer fönstret till dess senast använda storlek.
Göm döljer det aktuella databasfönstret. Det här tillvalet är likvärdigt med kommandot Göm fönster.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Partiell 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Kommentarer 
När ett fönster döljs med hjälp av scriptsteget döljs det inte i FileMaker Go, utan det flyttas till slutet av listan med öppna fönster.
macOS: Det här scriptsteget har ingen effekt på helskärmsfönster och returnerar en felkod.
Om det aktiva fönstret är ett kort, är enbart alternativet Anpassa storlekl tillgängligt. När Anpassa storlek körs är alternativet Återställ tillgängligt.
Exempel 1 
Går till layouten Skriv ut fakturor, går till granskningsläget och anpassar fönsterstorleken till visningsytan.
Gå till layout ["Skriv ut fakturor"]
Granska [Paus: Av]
Justera fönster [Anpassa storlek]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)