Skapa och hantera layouter och rapporter > Arbeta med panelkontroller i layouter > Lägga till en glidkontroll
 
Lägga till en glidkontroll
1. Välj önskad layout på Layout-menyn i layoutläge.
2. Gör så här i statusverktygsfältet:
Windows: Klicka på pilen bredvid Verktyget Flikkontroll Verktyget Flikkontroll eller Verktyget Glidkontroll Verktyget Glidkontroll och välj Glidkontroll. Rita sedan glidkontrollen genom att dra hårkorspekaren.
macOS: Klicka på och håll ned Verktyget Flikkontroll Verktyget Flikkontroll eller Verktyget Glidkontroll Verktyget Glidkontroll och välj Glidkontroll. Rita sedan glidkontrollen genom att dra hårkorspekaren.
3. Anpassa glidkontrollen. Mer information finns i Ändra en glidkontroll.
4. Om du vill lägga till objekt i en glidpanelen använder du layoutverktygen i statusverktygsfältet och väljer från menyn Sätt in. Du kan även välja att dra objekt till glidpanelen.
5. Klicka utanför glidkontrollen eller tryck på Esc om du vill stänga dialogrutan Inställning av glidkontroll.
Kommentar 
Du kan inte placera en glidkontroll i en portal. Du kan däremot placera en glidkontroll i ett flytande fönster inuti en portal.
Relaterade avsnitt 
Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund
Markera och arbeta med objekt i panelkontroller
Formatera panelkontroller
Kopiera, duplicera och radera objekt
Definiera villkorlig formatering för layoutobjekt
Placera och radera fält i en layout
Rita och lägga till objekt i en layout