Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för konton > Lägg till konto
 
Lägg till konto
Användning 
Lägger till ett nytt konto med namn, lösenord och behörighetsuppsättning.
Se även 
Format 
Lägg till konto [Kontonamn: <kontonamn>; Lösenord: <lösenord>;
Behörighetsuppsättning: "<behörighetsuppsättning>"; Tidsbegränsa lösenord]
Tillval 
Kontonamn är namnet på det nya kontot.
Lösenord är lösenordet för det nya kontot.
Behörighetsuppsättning låter dig ställa in en fördefinierad behörighetsuppsättning för den här användaren eller skapa en ny behörighetsuppsättning.
Full åtkomst kan inte tilldelas med det här scriptsteget. Konton med fullständig behörighet måste skapas manuellt.
Användaren måste ändra lösenord vid nästa inloggning tvingar användarna ändra sina lösenord nästa gång de loggar in på databasen.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Kontonamn och lösenord kan vara text lagrad med scriptsteget eller genereras vid körning baserat på beräkningar du anger.
Kommentarer 
Kontonamn måste vara unika.
Du måste ha behörighetsuppsättningen Fullständig behörighet för att kunna utföra det här scriptsteget. Om du vill låta användare med lägre behörighet än fullständig behörighet utföra det här scriptsteget, högerklickar du på aktuellt script i sektionen för scripts och väljer Bevilja fullständig behörighet.
Exempel 1 
Lägger till ett nytt användarkonto med endast datainmatningsbehörighet. Kräver att du ändrar lösenordet nästa gång du loggar in på kontot.
Lägg till konto [Kontonamn: "Användare"; Lösenord: "1234"; Behörighetsuppsättning: "[Data Entry Only]"; Tidsbegränsa lösenord]
Exempel 2 
Lägger till ett nytt konto med endast läsbehörighet med namnet och lösenordet i den anpassade dialogrutan.
Visa anpassad dialogruta ["Vill du lägga till ett nytt konto?"; Konton::Namn; Konton::Lösenord]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Lägg till konto [Kontonamn: Konton::Namn; Lösenord: Konton::Lösenord; Behörighetsuppsättning: "[Skrivskyddad åtkomst]"]
End If
Exempel 3 
Lägger till ett nytt konto med endast datainmatningsbehörighet om inte den aktuella användaren endast har läsbehörighet. Använder den aktuella användarens namn som det nya kontonamnet.
Id [Get ( AccountPrivilegeSetName ) ? "[Skrivskyddad åtkomst]"]
Lägg till konto [Kontonamn: Get ( Användarnamn ); Lösenord: "1234"; Behörighetsuppsättning: "[Data Entry Only]"; Tidsbegränsa lösenord]
Else
Visa anpassad dialogruta ["Du har inte rätt behörigheter för att lägga till ett konto."]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)