Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Stijlen maken voor lay-outobjecten, -gedeelten en -achtergrond en ermee werken > Stijlen voor lay-outobjecten, -gedeelten of -achtergrond weergeven en toepassen
 
Stijlen voor lay-outobjecten, -gedeelten of -achtergrond weergeven en toepassen
1. Selecteer in de lay-outmodus een of meerdere objecten, een gedeeltelabel of klik op een willekeurige plaats van de lay-outachtergrond om deze te selecteren.
Opmerking  Zorg ervoor dat geen objecten of onderdelen zijn geselecteerd wanneer u de lay-outachtergrond selecteert.
2. Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk en klik vervolgens op het tabblad Stijlen Stijlen.
Wanneer u niets in de lay-out hebt geselecteerd, wordt de stijl die is toegepast op de lay-outachtergrond weergegeven in de lijst Stijlen.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Alle gedefinieerde stijlen in het huidige thema weergeven
Selecteer Alles tonen.
Een andere stijl toepassen op een object of onderdeel
Selecteer een andere stijl in de lijst Stijlen.
Opmerkingen 
Als de wijzigingen die u aanbrengt aan de stijl van de lay-outachtergrond niet verschijnen in de lay-out, zorgt u ervoor dat het hoofdgedeelte is ingesteld op transparant. Raadpleeg Opvulling, lijnstijl en omlijning instellen voor objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond.
Verwante onderwerpen 
Stijlen maken voor lay-outobjecten, -gedeelten en -achtergrond en ermee werken
Stijlen voor lay-outobjecten, -gedeelten of -achtergrond bewerken of maken
Opmaakkenmerken kopiëren tussen lay-outobjecten, -gedeelten of -achtergronden
Voorbeeld van een invoerlijst die alleen waarden uit gerelateerde velden bevat