Databases beveiligen > Privilegesets maken en bewerken > Privileges voor invoerlijsten bewerken
 
Privileges voor invoerlijsten bewerken
Met privilegesets kunt u de toegang tot invoerlijsten in een bestand beperken. Voor een bestand kunt u de volgende privileges instellen:
Privileges voor alle invoerlijsten: u kunt de weergave, bewerking en verwijdering van invoerlijsten of alleen de weergave ervan toestaan.
Aangepaste privileges voor individuele invoerlijsten: voor elke invoerlijst kunt u instellen of deze kan worden gewijzigd, alleen kan worden weergegeven of toegankelijk is.
Zo bewerkt u privileges voor alle invoerlijsten:
1. Begin een nieuwe of bestaande privilegeset te bewerken in het dialoogvenster Privilegeset bewerken.
Raadpleeg Privilegesets maken en bewerken.
2. In het onderdeel Gegevenstoegang en -ontwerp kiest u bij Invoerlijsten de optie Alles - wijzigbaar, Alles - alleen weergeven of Alles - geen toegang. Met deze opties wordt het volgende toegestaan of geweigerd:
Met Alles - wijzigbaar kunnen invoerlijsten worden weergegeven en gewijzigd, gedupliceerd en verwijderd en kunnen nieuwe invoerlijsten worden gemaakt.
Met Alles - alleen weergeven kunnen bestaande invoerlijsten alleen worden weergegeven. Het dialoogvenster Invoerlijsten beheren kan niet worden geopend zodat u ook geen invoerlijsten kunt maken of bewerken.
Met Alles - geen toegang kunnen de items in de invoerlijsten niet worden weergegeven. Hiermee wordt toegang geweigerd tot namen van invoerlijsten in het dialoogvenster Sorteren en andere dialoogvensters die namen van invoerlijsten bevatten. Het dialoogvenster Invoerlijsten beheren kan niet worden geopend zodat u ook geen invoerlijsten kunt maken of bewerken.
3. Klik achtereenvolgens op OK en op OK in het dialoogvenster Beveiliging beheren.
Zo bewerkt u privileges voor individuele invoerlijsten:
1. Begin een nieuwe of bestaande privilegeset te bewerken in het dialoogvenster Privilegeset bewerken.
Raadpleeg Privilegesets maken en bewerken.
2. Kies Eigen privileges bij Invoerlijsten in het onderdeel Gegevenstoegang en -ontwerp. Selecteer in het dialoogvenster Privileges voor eigen invoerlijst elke invoerlijst (of selecteer Willekeurige nieuwe invoerlijst om privileges in te stellen voor invoerlijsten die later worden gemaakt) en stel er de gewenste privileges voor in. Wanneer u de gewenste privileges voor individuele invoerlijsten hebt ingesteld, klikt u op OK.
 
Om dit te doen
In het dialoogvenster Privileges voor eigen scripts
Weergave, bewerking en verwijdering van de invoerlijst toestaan
Kies bij Privilege de optie wijzigbaar.
Alleen weergave van de invoerlijst toestaan. Bewerking van de invoerlijst in het dialoogvenster Invoerlijsten beheren weigeren
Kies bij Privilege de optie alleen weergeven.
Weergave van items in een invoerlijst weigeren. (Voor de lijst verschijnt de tekst <Geen toegang> in plaats van de items in de invoerlijst.) Bewerking van de invoerlijst in het dialoogvenster Invoerlijsten beheren weigeren
Kies bij Privilege de optie geen toegang.
Aanmaak van nieuwe invoerlijsten en duplicatie van elke weer te geven invoerlijst toestaan
Schakel het selectievakje Maken van nieuwe invoerlijsten toegestaan in.
3. Klik achtereenvolgens op OK en op OK in het dialoogvenster Beveiliging beheren.
Opmerkingen 
Het instellen van een privilege voor een invoerlijst op Alleen weergeven of het kiezen van Alles - alleen weergeven verhindert dat het dialoogvenster 'Invoerlijsten beheren' wordt geopend om invoerlijsten te maken of te bewerken. Zelfs als het privilege voor een invoerlijst is ingesteld op 'Alleen weergeven', kunt u een invoerlijst maken die gebruikers met de juiste privileges kunnen wijzigen. Hiervoor maakt u het veldobject op met de opties die toestaan dat nieuwe invoerlijstwaarden worden toegevoegd of bestaande invoerlijstwaarden worden bewerkt (of beide). Raadpleeg Een veld zodanig instellen dat het als een venstermenu, een groep selectievakjes of een ander besturingselement wordt weergegeven.
Bij invoerlijsten met ODBC-gegevens worden het privilege Geen toegang en het eigen privilege Beperkt niet ondersteund. Om te voorkomen dat een gebruiker ODBC-gegevens ziet in een invoerlijst, moet u beveiliging op rijniveau afdwingen in de externe SQL-database.