Gegevens opslaan, importeren en exporteren > Gegevens in FileMaker Pro importeren > Gegevens bevestigen tijdens het importeren
 
Gegevens bevestigen tijdens het importeren
Wanneer u gegevens in een bestaand FileMaker Pro-bestand importeert, kunt u de gegevens tijdens de import bevestigen. Bij het importeren slaat FileMaker Pro records en velden over die niet overeenkomen met uw bevestigingsvereisten en wordt het aantal overgeslagen records en velden gemeld wanneer de importbewerking voltooid is.
Zo bevestigt u gegevens tijdens het importeren:
1. Definieer in het doelbestand bevestigingsopties voor de velden waarvoor u geïmporteerde gegevens tijdens het importproces wilt bevestigen.
Zie Veldbevestiging definiëren voor meer informatie over het definiëren van bevestigingsopties voor velden. Gebruik de bevestigingsoptie Altijd om zeker te zijn dat de bevestiging tijdens de import wordt uitgevoerd.
2. Importeer de gegevens in het doelbestand.
Volg de instructies in een van de hieronder vermelde onderwerpen om de gegevens te importeren:
Gegevens in een bestaand bestand importeren
Een map met bestanden in één keer importeren
XML-gegevens importeren
Een ODBC-gegevensbron opvragen vanuit FileMaker Pro
3. Wanneer het importproces is voltooid, controleert u in het dialoogvenster Overzicht recordimport het aantal records en velden dat tijdens de import is overgeslagen.
In de tabel hieronder is beschreven wanneer fouten in de gegevensbevestiging ertoe leiden dat een record of veld wordt overgeslagen.
 
Overgeslagen item
Wanneer
Een record
Een veld is gedefinieerd met de veldbevestigingsoptie Niet leeg of Bevestigd door berekening en de bevestiging voor een record mislukt tijdens de import.
Opmerking  In tegenstelling tot alle andere bevestigingsopties worden de opties Niet leeg of Bevestigd door berekening geëvalueerd wanneer FileMaker Pro elke record probeert vast te leggen. Deze typen bevestigingsfouten leiden ertoe dat de gehele record wordt overgeslagen. (Alle andere veldbevestigingsopties worden geëvalueerd op het ogenblik dat FileMaker Pro elk veld probeert vast te leggen.)
Een veld
Een veld waarin u importeert, is met een andere veldbevestigingsoptie gedefinieerd, en de bevestiging mislukt tijdens het importeren.
Opmerking  Een overgeslagen veld belet niet dat andere velden in dezelfde record worden geïmporteerd.
Opmerking  Gegegevensbevestigingsfouten zijn slechts één van de drie redenen waarom tijdens het importeren records en velden kunnen worden overgeslagen. De andere twee redenen zijn:
Privilegefouten: Als toegangsprivileges beletten dat bepaalde velden en records worden gewijzigd, worden die velden en records overgeslagen bij de import.
Vergrendelde records: Als een of meer records niet kunnen worden gewijzigd omdat ze elders worden opgevraagd (in een ander venster door dezelfde gebruiker of, als het bestand wordt gedeeld, door andere clients), worden die records overgeslagen bij de import.