Een oplossing maken > Werken met plug-ins > Plug-ins bijwerken
 
Plug-ins bijwerken
U kunt berekeningen en scripts gebruiken om de versie van geïnstalleerde plug-ins te controleren en daarna plug-ins bij te werken met plug-ins die in containervelden in een FileMaker Pro-bestand zijn opgeslagen. Voor een voorbeeld van de syntaxis van scripts en berekeningen leest u Voorbeeld van update van plug-in.
Zo kunt u plug-ins bijwerken:
1. Maak in het oplossingsbestand een tabel om er informatie over de plug-in in op te slaan.
2. Definieer in de tabel:
een tekstveld voor de naam van de plug-in
een tekstveld om de beschrijving van de plug-in in op te slaan
een getalveld voor de plug-inversie die de database momenteel vereist
niet-opgeslagen berekeningvelden voor de versie en ingeschakelde toestand van de plug-in die in het FileMaker Pro-bestand is geïnstalleerd
een containerveld om het plug-inbestand in op te slaan
3. Maak een lay-out waarin u de opgeslagen plug-in en, optioneel, een beschrijving over de plug-in, wilt weergeven en voeg daarna aan de lay-out de geschikte velden toe die u in stap 2 hebt gemaakt.
Opmerking  Hoewel u in de lay-out alleen het containerveld nodig hebt, kunt u ook overwegen om de velden met de naam en beschrijving en het versienummer van de plug-in toe te voegen, zodat u toegang hebt tot deze informatie.
4. Maak een script dat de versie van de geïnstalleerde plug-in vergelijkt met de versie van de vereiste plug-in, en daarna de scriptstap Plug-inbestand installeren gebruikt om de plug-in zo nodig bij te werken.
5. Maak een script dat gebruikers wijst op mogelijke fouten bij de installatie van de plug-in, als de plug-in niet kan worden geïnstalleerd.
6. Maak een script dat een controle uitvoert om er zeker van te zijn dat de geïnstalleerde plug-in is ingeschakeld.
7. Maak een opstartscript waarin naar de bovenvermelde scripts wordt verwezen, in hun scriptvolgorde, wanneer een gebruiker de database opent.
Opmerkingen 
Om plug-ins te kunnen installeren of bijwerken, moet de optie Oplossingen toestaan om bestanden te installeren in de plug-invoorkeuren van de client zijn geselecteerd. Raadpleeg Plug-invoorkeuren instellen.
Als in de plug-invoorkeuren van de client een plug-in is uitgeschakeld, zal deze worden geïnstalleerd, maar pas toegankelijk zijn voor FileMaker Pro nadat de plug-in handmatig door de gebruiker wordt ingeschakeld.
In elk containerveld kan slechts één plug-in worden opgeslagen, maar u kunt alle informatie over de plug-in weergeven door in één lay-out meerdere plug-incontainervelden te maken.
Verwante onderwerpen 
Eigen plug-ins maken
Plug-ins installeren
Get ( GeïnstalleerdeFMPlugins )
Plug-inbestand installeren