Toegang krijgen tot externe gegevensbronnen > Werken met externe gegevensbronnen > Gegevens bijwerken tussen FileMaker en ODBC-gegevensbronnen
 
Gegevens bijwerken tussen FileMaker en ODBC-gegevensbronnen
Over het algemeen werkt het vastleggen van gegevens in ODBC-gegevensbronnen op dezelfde manier als het vastleggen van FileMaker-gegevens. FileMaker slaat wijzigingen in externe gegevens op wanneer u een veld verlaat of naar een andere record gaat. Raadpleeg Gegevens in records vastleggen voor meer informatie. Aangezien externe gegevens echter door andere software worden bestuurd en interactief kunnen worden gebruikt door gebruikers die buiten de FileMaker-software werken, kunt u bepaalde acties uitvoeren om er zeker van te zijn dat u de recentste recordgegevens en het recentste tabelschema hebt.
Zo geeft u de recentste gegevens weer uit een ODBC-gegevensbron:
1. Open het bestand met de koppeling naar de externe gegevensbron.
2. Kies in de bladermodus Records > Venster vernieuwen.
De huidige gegevens, met inbegrip van gegevens die door gebruikers buiten FileMaker zijn ingevoerd, verschijnen op het scherm. U kunt de interne cache ook wissen met de scriptstap Venster vernieuwen.
Voor ODBC-tabellen gebruikt FileMaker een “optimistische vergrendeling” om gegevensinvoer te regelen. FileMaker vernieuwt niet automatisch de gegevens wanneer u begint gegevens in te voeren in een externe record of wanneer u een zoekopdracht uitvoert op ODBC-gegevens.
Zo synchroniseert u een veldschema tussen FileMaker en de ODBC-gegevensbron:
1. Kies Bestand > Beheren > Database.
2. In het dialoogvenster Database beheren klikt u op het tabblad Velden.
3. Kies in de lijst Tabel de tabel waarmee u wilt werken.
FileMaker geeft velden uit de ODBC-tabel weer. De veldnamen worden cursief weergegeven.
4. Selecteer een extern veld in de lijst en klik op Sync.
FileMaker werkt het schema tussen de ODBC-bron en de “schaduwtabel” bij. U hebt het veldschema in de gegevensbron niet gewijzigd, maar alleen het tabelschema van FileMaker bijgewerkt met nieuwe of ontbrekende velden. U verwijdert bijvoorbeeld een veld uit een ODBC-tabel in de relatiegrafiek. Als u daarna opnieuw op Sync klikt, zal het veld uit de externe gegevensbron opnieuw verschijnen.
Opmerkingen 
Na de synchronisatie is het mogelijk dat veldopties die u in FileMaker Pro hebt ingesteld, opnieuw op hun beginwaarden zijn ingesteld als de ODBC-gegevensbron die optie niet afdwingt. Als u bijvoorbeeld de bevestigingsoptie Niet leeg hebt geselecteerd, moet u die optie na het synchroniseren mogelijk opnieuw instellen.
De volgende fouten kunnen verschijnen. Meer informatie voor probleemoplossing vindt u in de FileMaker Knowledge Base op http://help.filemaker.com.
 
Dit foutbericht
Verschijnt wanneer
<Tabel ontbreekt>
Een tabel wordt hernoemd of uit een externe database wordt verwijderd
<Veld ontbreekt>
Een tabel wordt hernoemd of uit de externe databasetabel wordt verwijderd
<Gegevensbron ontbreekt>
Een gegevensbron of database wordt hernoemd of verwijderd
De verbinding mislukt; het gepaste foutbericht voor de mislukte verbinding wordt ook weergegeven
<Primaire sleutel ontbreekt>
FileMaker kan geen unieke sleutel identificeren voor een ODBC-tabel of -weergave; deze fout wordt in de relatiegrafiek en in veldobjecten weergegeven
Verwante onderwerpen 
Koppelingen naar ODBC-gegevensbronnen herstellen
ODBC-gegevensbronnen bewerken