Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out > Tekstopmaak opgeven voor velden
 
Tekstopmaak opgeven voor velden
In de lay-outmodus kunt u voor elk veldobject een verzameling tekstkenmerken opgeven. Alle tekens in een bepaald veldobject (inclusief alle herhalingen ervan als het naar een herhalend veld verwijst), hebben hetzelfde lettertype en dezelfde lettergrootte, stijl, kleur, regelafstand en tab- en alinea-instellingen. Verschillende veldobjecten delen echter niet hun kenmerken. U kunt bijvoorbeeld meer dan één veldobject invoegen dat gegevens in hetzelfde veld weergeeft, en elk veldobject kan verschillende tekstkenmerken hebben.
Opmerking  U kunt ook tekstkenmerken voor veldgegevens wijzigen In de bladermodus (bijvoorbeeld woorden cursief weergeven of onderstrepen om ze te benadrukken). De opmaak in de modus Bladeren heeft voorrang op opgegeven opmaak in de modus Lay-out. In tegenstelling tot tekstopmaak in de modus Lay-out (die wordt toegepast op specifieke lay-outs) wordt opmaak in de modus Bladeren bewaard bij de gegevens en toegepast op alle lay-outs die het veld weergeven. Raadpleeg Tekst opmaken.
Zo geeft u tekstopmaak op voor velden:
1. Selecteer in de lay-outmodus één of meer velden. Als u tekstopmaak wilt opgeven voor velden die u later toevoegt, selecteert u geen velden.
2. Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk en klik vervolgens op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk.
3. Selecteer de gewenste tekstopties.
4. Druk op Enter of Tab of klik buiten het infovenster om de wijzigingen toe te passen.
Opmerkingen 
Gebruik de opmaakbalk (klik op Opmaak Knop voor opmaakbalk op de lay-outbalk, of kies Weergave > Opmaakbalk) of het venstermenu om snel toegang te krijgen tot veel tekstkenmerken. Raadpleeg De statusbalk gebruiken.
Bij elk thema kunt u het standaardlettertype voor velden wijzigen (dat is ingesteld door de standaardstijl). Raadpleeg Het thema van een lay-out wijzigen.