Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Stijlen maken voor lay-outobjecten, -gedeelten en -achtergrond en ermee werken
 
Stijlen maken voor lay-outobjecten, -gedeelten en -achtergrond en ermee werken
Een stijl is een verzameling van kenmerken zoals lettertype, kleur, lijnstijl en tekstuitlijning die het uiterlijk van een lay-out bepalen. Elk FileMaker Pro-thema heeft een standaardstijl voor elk object, elk lay-outgedeelte en elke lay-outachtergrond. Bepaalde thema's hebben extra standaardstijlen voor sommige objecten. Er zijn bijvoorbeeld standaardstijlen voor de punten van een schuifbesturingselement en de rijen in een portaal. Een thema bevat ook een standaardstijl voor de lay-outachtergrond.
Stijlen geven lay-outs een consistent uiterlijk. Ze geven u ook de tijd om opmaakkenmerken opnieuw toe te wijzen telkens als u een nieuw object of onderdeel maakt. Wanneer u objecten of lay-outonderdelen toevoegt aan een lay-out, gebruikt FileMaker Pro de gedefinieerde standaardstijl in het huidige thema voor dat type object of onderdeel. Wanneer u een nieuwe lay-out maakt, gebruikt FileMaker Pro de standaardstijl van het thema voor de lay-outachtergrond.
U kunt de standaardstijlen wijzigen of nieuwe stijlen ontwerpen en ze opslaan voor gebruik in de huidige lay-out. Wanneer u opmaakkenmerken bewerkt en opslaat voor stijlen die worden toegepast op meerdere objecten of lay-outonderdelen, worden uw wijzigingen ook toegepast op alle objecten en onderdelen die deze stijlen in de huidige lay-out gebruiken.
U kunt ook nieuwe stijlen met aangepaste namen maken die u vervolgens kunt toepassen op objecten, lay-outgedeelten of de lay-outachtergrond van de huidige lay-out. Als u uw eigen stijlen in andere lay-outs wilt gebruiken, slaat u uw stijlen op als FileMaker Pro-stijlen of als nieuwe eigen stijlen die u aanmaakt.
Wanneer u stijlen en thema's maakt en ermee werkt:
Gebruik het tabblad Stijlen Stijlen in het Infovenster om gedefinieerde stijlen te bekijken en toe te passen.
Gebruik het tabblad Uiterlijk Uiterlijk in het Infovenster om stijlen en thema's te maken en te wijzigen.
Gebruik het dialoogvenster Thema wijzigen om standaard en aangepaste thema's toe te passen op lay-outs in een bestand.
Gebruik het dialoogvenster Thema's beheren om te zien welke thema's worden gebruikt in een bestand en om thema's uit andere bestanden te importeren.
Verwante onderwerpen 
Stijlen voor lay-outobjecten, -gedeelten of -achtergrond weergeven en toepassen
Stijlen voor lay-outobjecten, -gedeelten of -achtergrond bewerken of maken
Opmaakkenmerken kopiëren tussen lay-outobjecten, -gedeelten of -achtergronden
Voorbeeld van een invoerlijst die alleen waarden uit gerelateerde velden bevat