Beginselen van FileMaker Pro > De statusbalk gebruiken
 
De statusbalk gebruiken
Via de statusbalk hebt u snel toegang tot een groot aantal menuopdrachten van FileMaker Pro. In alle modi bevat deze balk de navigatieknoppen, aanpasbare knoppen en een lay-outbalk om met lay-outs te werken. In de lay-outmodus bevat de statusbalk de lay-outgereedschappen. Plaats de cursor op een knop om de beschrijving ervan weer te geven.
Zo kunt u de statusbalk weergeven of verbergen:
Kies Weergave > Statusbalk.
Zo past u de statusbalk aan:
1. Kies Weergave > Statusbalk aanpassen.
2. Breng de gewenste wijzigingen aan in de statusbalk:
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Een knop toevoegen
Windows: selecteer op het tabblad Opdrachten in de lijst Categorieën de optie Aanpasbaar of Standaard en sleep de knop van de lijst Opdrachten naar de statusbalk.
macOS: sleep de knop uit het dialoogvenster naar de statusbalk.
Een knop verwijderen
Sleep de knop van de statusbalk naar het dialoogvenster.
Knoppen anders ordenen
Sleep de knoppen naar de gewenste locaties op de statusbalk.
De standaardknoppenset herstellen
Windows: selecteer op het tabblad Werkbalken Statusbalk, en klik op Beginwaarden.
macOS: sleep de standaardgroep uit het dialoogvenster naar de statusbalk.
Alleen pictogrammen of tekst weergeven (macOS)
Kies een optie in het venstermenu Tonen.
De pictogrammen in de werkbalk kleiner maken (macOS)
Selecteer Klein formaat gebruiken.
Een vaste ruimte tussen knoppen invoegen (macOS)
Sleep het pictogram van de Ruimte naar de gewenste locatie op de statusbalk.
Een flexibele ruimte tussen knoppen invoegen, afhankelijk van de grootte van het venster (macOS)
Sleep het pictogram van de Flexibele ruimte naar de gewenste locatie op de statusbalk.
Opmerkingen 
U past de statusbalk aan voor elke modus apart. Wijzigingen in de statusbalk gelden voor de hele toepassing.
Knoppen in de lay-outbalk kunnen niet worden aangepast.