Grafieken maken van gegevens > Grafieken maken en bewerken in de modus Lay-out > De gegevensbron voor een grafiek opgeven
 
De gegevensbron voor een grafiek opgeven
U kunt gegevens uit de gevonden reeks, de huidige record of uit gerelateerde records uitzetten in een grafiek.
Zo zet u de weergegeven records uit in een grafiek:
1. Kies in het gebied Gegevensbron van het Grafiekeninfovenster de optie Huidige gevonden reeks.
De sorteervolgorde is weergegeven in het gebied Gegevensbron van het Grafiekeninfovenster.
2. Kies een weergaveoptie:
Geresumeerde groep records geeft gegevenspunten weer voor groepen records.
Tip  Dit is een handige instelling wanneer u in een kopgedeelte, voetgedeelte, bovenste of onderste navigatiegedeelte of hoofdgedeelte van een lay-out een grafiek wilt plaatsen die resumégegevens bevat. Maak de grafiek in de lay-outmodus, sorteer op het veld x-as, kies een resuméveld als y-as en plaats de grafiek in het lay-outgedeelte. Raadpleeg Uw grafiek in het juiste lay-outgedeelte plaatsen. Als u wilt weten hoe u resumégegevens in een snelgrafiek kunt uitzetten, leest u Snelgrafieken maken.
Afzonderlijke recordgegevens geeft afzonderlijke gegevenspunten weer.
Opmerking  U kunt de huidige gevonden reeks niet sorteren in het dialoogvenster Grafiek instellen. Als u gegevens wilt sorteren, sluit u het dialoogvenster, keert u naar de bladermodus terug en sorteert u. Zie Werken met gegevens in de tabelweergave of Records sorteren.
Zo zet u de gegevens in de huidige record uit in een grafiek:
Kies in het gebied Gegevensbron van het Grafiekeninfovenster de optie Huidige record (gescheiden gegevens).
De record moet meerdere gegevenswaarden bevatten die met een terugloopteken van elkaar gescheiden zijn. Raadpleeg Voorbeeld: gescheiden gegevens in een grafiek uitzetten.
Zo zet u gegevens in gerelateerde records uit in een grafiek:
1. Kies in het gebied Gegevensbron van het Grafiekeninfovenster de optie Gerelateerde records.
2. Kies een gerelateerde tabel in de lijst.
3. Geef een sorteervolgorde op (indien van toepassing).
4. Kies een weergaveoptie (zie “Zo zet u de weergegeven records uit in een grafiek” hierboven).
Wanneer u gerelateerde records in een grafiek uitzet, wordt uw grafiek bijgewerkt wanneer de huidige record verandert.
Zo voltooit u de grafiek:
Stel desgewenst nog andere opties in en klik daarna op Afdrukken of Opslaan als lay-out (snelgrafieken) of Gereed (grafieken in de lay-outmodus). Zie Snelgrafieken maken of Grafieken maken en bewerken in de modus Lay-out.