Een etiketlay-out opgeven (wizard Lay-out/rapport maken)
In dit venster van de wizard Lay-out/rapport maken kunt u een vooraf gedefinieerde grootte kiezen op basis van de algemene typen etiketten of een eigen grootte opgeven.
Zo gebruikt u etiketafmetingen die overeenkomen met de etiketten waarover u beschikt:
Selecteer in de keuzelijst Etiketgrootte de etiketcode die overeenkomt met die van uw etiketten.
FileMaker Pro maakt een lay-out Etiketten die de exacte afmetingen gebruikt van de etiketvellen die u hebt gekozen. Kies bijvoorbeeld Avery 5160 als u FileMaker Pro de afmetingen van dat etiket voor de lay-out wilt laten gebruiken.
U definieert als volgt eigen afmetingen voor etiketten:
1. Controleer eerst of uw etiketten overeenkomen met een vooraf gedefinieerde etiketgrootte.
2. Als uw etiketten niet overeenkomen met een vooraf gedefinieerde etiketgrootte, selecteert u Eigen grootte en typt u waarden voor Etiketten naast elkaar, Breedte en Hoogte.
3. Meet de ongebruikte marges op het vel met etiketten. Schakel vervolgens het selectievakje Vaste paginamarges in en voer waarden in voor Boven, Onder, Links en Rechts.
Verwante onderwerpen 
Een lay-out maken
Etiketten en enveloppen afdrukken