Velden opgeven (wizard Lay-out/rapport maken)
In dit venster van de wizard Lay-out/rapport maken selecteert u de velden die u in het rapport wilt opnemen. De velden verschijnen in de lay-out in de volgorde waarin u de velden invoegt.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Een veld in het rapport opnemen
Dubbelklik op de gewenste velden in de lijst Beschikbare velden in de volgorde waarin u ze wilt weergeven.
U kunt ook een of meer velden selecteren en op Verplaatsen klikken.
Als u een veld uit een andere tabel wilt kiezen, kiest u eerst de tabel uit de lijst met tabellen en kiest u daarna het veld. U kunt ook een nieuw veld of een nieuwe tabel maken door in de lijst met tabellen de optie Database beheren te selecteren.
Velden verwijderen die u al hebt geselecteerd
Dubbelklik in Velden getoond in lay-out/rapport op het veld dat u wilt verwijderen.
U kunt ook één of meer velden selecteren en op Wissen klikken.
De volgorde van de velden in het rapport wijzigen
Sleep in de lijst Velden getoond in lay-out/op rapport de dubbele pijl naast de veldnaam naar een nieuwe positie.
Opmerkingen en tips
Als u meer dan één veldnaam in de lijst met velden selecteert, houdt u Shift ingedrukt en klikt u om opeenvolgende velden te selecteren. Klik terwijl u Control (Windows) of Command (macOS) ingedrukt houdt om niet-opeenvolgende velden te selecteren.
Als u een gesorteerd rapport maakt, moet u de velden opnemen waarop u wilt sorteren. Als u een rapport met gegroepeerde gegevens maakt, moet u de splitsvelden opnemen. Zelfs als u sorteer- of splitsvelden niet wilt weergeven in het hoofdgedeelte van het rapport, heeft FileMaker Pro deze velden toch nodig om de juiste structuur in het rapport aan te brengen. Als in een later venster een gewenst veld niet beschikbaar is, klikt u op Terug om terug te keren naar dit venster.
Nadat u de wizard hebt voltooid, kunt u in de lay-outmodus velden of portalen plaatsen of verwijderen.
In een rapport met gegroepeerde gegevens moet u het splitsveld twee keer toevoegen zodat het zowel in het hoofdgedeelte als in het subresumégedeelte wordt weergegeven.
Verwante onderwerpen 
Een lay-out maken