Het dialoogvenster Berekening opgeven
Dit dialoogvenster wordt weergegeven zodat u een formule kunt samenstellen voor een berekening of een berekend veld.
1. Kies zo nodig voor Deze berekening evalueren met de context van een tabel uit de lijst.
De context voor een berekening moet alleen worden ingesteld wanneer u een berekeningveld maakt in een brontabel waarvan de relatiegrafiek twee of meer vermeldingen bevat. Uw keuze heeft mogelijk gevolgen voor de resultaten van de berekening, in het bijzonder als de berekening velden uit gerelateerde tabellen bevat.
Zie De evaluatiecontext voor een berekeningveld kiezen voor meer informatie over het gebruik van context in berekeningen.
2. Maak een formule voor uw berekening met behulp van veldverwijzingen, operatoren, constante waarden en functies.
In het berekeningsvenster klikt u op de plaats waar u het item moet verschijnen en vervolgens doet u dit.
 
Als u dit wilt toevoegen
Gaat u als volgt te werk
Een verwijzing naar een veld
Voer één van de volgende handelingen uit:
Begin de tabel van het veld te typen, kies de tabel in de lijst, begin de veldnaam te typen en kies vervolgens de veldnaam in de lijst die verschijnt.
Dubbelklik in het veldenvenster op de veldnaam. Als u veldnamen uit een andere tabel wilt weergeven, kiest u een tabel in de lijst met tabellen.
Een operator of een exponent
Voer één van de volgende handelingen uit:
Typ een operator.
Klik op een operator in de lijst rechts van het berekeningsvenster.
Een constante waarde
Typ de gewenste waarde.
Een functie
Voer één van de volgende handelingen uit:
Begin de functienaam te typen en kies vervolgens een functienaam in de lijst die verschijnt.
Dubbelklik op de functie in het functievenster.
Vervang in het berekeningsvenster de plaatshouder van de parameter door een waarde of uitdrukking.
3. Geef berekeningsopties voor het veld op.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Het veldtype voor het resultaat instellen
Selecteer een gegevenstype in de lijst Uitkomsttype is <waarde>.
Kies het juiste type voor het gewenste resultaat. Raadpleeg Veldtypen selecteren.
Een berekend veld herhalend maken
Typ voor Aantal herhalingen het aantal herhalingen. Raadpleeg Herhalende velden definiëren.
Berekening voorkomen als alle velden waarnaar wordt verwezen leeg zijn
Schakel het selectievakje Niet evalueren als alle velden waarnaar wordt verwezen, leeg zijn in.
Wanneer deze optie is ingeschakeld, evalueert FileMaker Pro een berekening niet als alle velden die door de berekening worden gebruikt, leeg zijn. Doorgaans worden de prestaties hierdoor verbeterd.
Belangrijk  Om verwarring te voorkomen, moet u in FileMaker Pro berekeningsformules altijd definiëren met jaartallen van vier cijfers. Raadpleeg Datums met jaartallen van twee cijfers invoeren.
4. Als u voor het veld opties voor indexeren en opslaan wilt selecteren, klikt u op Opslagopties, kiest u de opties in het dialoogvenster Opslagopties en klikt u vervolgens op OK.
Raadpleeg Veldindexeringsopties definiëren en Globaalvelden definiëren (velden met globale opslag).
5. Klik op OK.
Opmerkingen 
Als u het functievenster wilt weergeven of verbergen, klikt u op Knop voor weergeven/verbergen van functievenster in het dialoogvenster Berekening opgeven.
Als u de lijst met velden of functies in het veldenvenster of het functievenster wilt filteren, typt u de veldnaam of de functienaam in het zoekvak.
Klik op Knop Sorteren om te wijzigen hoe velden of functies worden weergegeven in het veldenvenster of het functievenster.
Om informatie over een functie te bekijken, klikt u op een onderdeel in het functievenster. In het Help-venster wordt een beschrijving weergegeven. Klik op De knop Help voor meer informatie.
Verwante onderwerpen 
Functies
Formules
Opmerkingen aan een formule toevoegen
Berekeningvelden definiëren
Automatische gegevensinvoer definiëren
Veldbevestiging definiëren
Veldindexeringsopties definiëren