Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Diverse scriptstappen > Spreken (macOS)
 
Spreken (macOS)
Doel 
Met deze scriptstap produceert u spraak op basis van tekst.
Zie ook 
Opmaak 
Spreken [<de tekst die moet worden gesproken>]
Opties 
Typ de tekst die moet worden gesproken rechtstreeks in het tekstinvoergebied of klik op Opgeven als u de te spreken tekst wilt laten berekenen.
Bij Stem gebruiken kiest u een stem uit de verschillende stemmen die beschikbaar zijn op uw computer.
Met Doorgaan na beëindiging spraak geeft u in FileMaker Pro aan dat de volgende scriptstap pas mag worden uitgevoerd wanneer de opgegeven tekst is gesproken.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Nee 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Nee 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
U kunt een letterlijke tekstreeks invoeren, maar u kunt de gewenste tekst ook laten maken op basis van een berekening. U kunt ook opgeven welke spraaksynthesizer moet worden gebruikt en of er moet worden gewacht tot de tekst is gesproken voordat met de volgende scriptstap wordt verder gegaan.
Als de database wordt geopend op een computer die geen spraak ondersteunt, kunt u het script wel bewerken maar is alleen de standaardspraaksynthesizer beschikbaar. Spreken-scriptstappen worden niet uitgevoerd wanneer het script wordt uitgevoerd op een niet-sprekende computer.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript vertelt de gebruiker dat deze een bedrijfsnaam moet invoeren als het veld Bedrijf leeg is. Kan worden gestart door de BijVastleggenRecord scriptactivering, BijVerlatenLay-out scriptactivering of BijVensterSluiten scriptactivering.
If [IsEmpty ( Contactpersonen::Bedrijf )]
Spreken ["Voer een bedrijfsnaam in"]
End If
Voorbeeld 2 
Dit voorbeeldscript spreekt de inhoud van het resuméveld in de actieve record.
Ga naar lay-out ["Factuurgegevens"]
Spreken [Facturen::Resumé]
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)