Beginselen van FileMaker Pro > Over FileMaker Pro-oplossingen
 
Over FileMaker Pro-oplossingen
In FileMaker Pro zijn oplossing, database en bestand allemaal termen voor wat FileMaker Pro maakt.
Een oplossing is een bestand of reeks bestanden met een database tabellen, lay-outs en scripts, en de bijbehorende gegevens die u invoert en waarmee u werkt. Een oplossing bevat ook informatie over velden en de definities ervan, berekeningen, wachtwoorden en toegangsprivileges. Elke oplossing lost één of meerdere specifieke problemen op, zoals de opvolging van klanten of de controle van facturen.
Wat zijn tabellen?
Tabellen bevatten alle records, velden en gegevens in een bestand. Het bestand Contactpersonen bevat bijvoorbeeld informatie over uw vrienden of klanten. Een bestand kan ook uit meerdere tabellen bestaan die samen alle gegevens bevatten over een bepaald onderwerp of gerelateerde onderwerpen (een relationele database). Raadpleeg Databasetabellen definiëren.
Wat zijn records?
Als u gegevens in een bestand wilt invoeren, maakt u een nieuwe record en voert u vervolgens gegevens in de velden van die record in. Nadat u records in een bestand maakt, kunt u ermee werken op verschillende manieren: u kunt niet alleen records bewerken of sorteren maar u kunt ook een groep records zoeken die een bepaalde waarde bevatten. Raadpleeg Records toevoegen, dupliceren en verwijderen.
Wat zijn velden?
Velden worden gebruikt voor de opslag, berekening en weergave van de gegevens die u in een record hebt ingevoerd. De informatie die u in een veld invoert, door deze te typen, te plakken of vanuit een andere toepassing te importeren, wordt de waarde genoemd. De waarden van de velden in een FileMaker Pro-bestand kunnen de volgende zijn: tekst, getallen, data, tijden, tijdstempels, afbeeldingen, geluiden, films of andere bestanden, berekende waarden en resuméwaarden. Elk gegeven in een record zoals een naam, adres of telefoonnummer wordt opgeslagen in een veld. Raadpleeg Velden definiëren en wijzigen.
Wat zijn lay-outs?
FileMaker Pro-lay-outs geven gegevens (de tekst die in velden is ingevoerd) weer die in een bestand zijn opgeslagen. Met lay-outs bepaalt u hoe gegevens worden geordend voor het weergeven, afdrukken, rapporteren, zoeken en invoeren van gegevens. Met lay-outs slaat u geen gegevens op: u bepaalt alleen de weergave van de gegevens.
Wanneer u het ontwerp van een lay-out wijzigt, is dit niet van invloed op de gegevens of andere lay-outs in het bestand. Wanneer u echter gegevens in een veld in een lay-out wijzigt, verschijnt de wijziging in elke lay-out waarin dat veld wordt weergegeven. U kunt een lay-out zo instellen dat één record wordt weergegeven en afgedrukt of alle records die op één pagina passen.
In één bestand kunt u verschillende lay-outs ontwerpen waarmee u gegevens kunt invoeren, resumérapporten kunt maken, adresetiketten kunt afdrukken en de oplossing op het web kunt publiceren. Mits er voldoende schijfruimte aanwezig is en de maximale bestandsgrootte niet wordt overschreden, kunt u voor elk bestand een onbeperkt aantal lay-outs maken. Raadpleeg Lay-outs en rapporten maken en beheren.
In een lay-out kunt u:
kiezen welke velden worden weergegeven
velden rangschikken en opmaken
veldlabels toevoegen of wijzigen
rapporten maken om gegevens te groeperen of te resumeren
opgeven hoe records worden afgedrukt
afbeeldingen en tekst toevoegen om nadruk toe te voegen en het geheel interessanter te maken.
Om te zien hoe deze concepten samen werken in een FileMaker Pro-oplossing, gaat u naar deze pagina (Engels).