Lay-outs en rapporten maken en beheren > Lay-outs bewerken > Veldframes weergeven of verbergen
 
Veldframes weergeven of verbergen
U kunt instellen of veldframes worden weergegeven wanneer een record actief is in de modus Bladeren of Zoeken. Veldframes geven elk veld in een lay-out met een stippellijn aan, zodat gebruikers velden gemakkelijk kunnen zien. Als u echter randen aan veldobjecten hebt toegevoegd, zijn veldframes mogelijk overbodig.
Zo kunt u veldframes voor een lay-out weergeven of verbergen:
1. Kies in de lay-outmodus in het venstermenu voor lay-outs de gewenste lay-out.
2. Klik op Lay-outinstelling Knop Lay-outinstelling in de lay-outbalk.
3. Schakel in het dialoogvenster Lay-outinstelling de optie Veldframes tonen wanneer record actief is in of uit om veldframes weer te geven of te verbergen.
4. Klik op OK.
Opmerkingen 
Veldframes verschijnen alleen wanneer een record actief is (wanneer u bijvoorbeeld in een veld hebt geklikt om de inhoud ervan te bewerken).
Wanneer in de zoekmodus een veld actief is, verdwijnen het veldframe en de badge ervan tot u met de Tab-toets naar een ander veld gaat of op een ander veld klikt.
Verwante onderwerpen 
Randen, vulling en voetlijnen toevoegen aan velden