Verwijzingen > Sneltoetsen (macOS)
 
Sneltoetsen (macOS)
Gebruik sneltoetsen om diverse taken in FileMaker Pro uit te voeren.
Opmerking  Raadpleeg Eigen menuopdrachten maken en bewerken (FileMaker Pro Advanced) om uw eigen sneltoetsen te maken.
Algemene sneltoetsen (macOS)
Gebruik deze sneltoetsen om in uw databasebestand te bladeren, gegevens te bewerken, een bewerking te annuleren en gegevens weer te geven.
 
Om dit te doen
Drukt u op deze toets
Een bewerking annuleren of een dialoogvenster sluiten
Esc
Een actief script annuleren
Command-. (punt) of Esc
Met het toetsenbord klikken op een geselecteerde knop of popover-knop in een lay-out
Spatiebalk
Dialoogvenster sluiten
Esc
Een bestand sluiten
Command-W
Alle bestanden sluiten
Command-Option-W
Afsluiten
Command-Q
FileMaker Pro Help openen
Command-?
Het tabblad Mijn oplossingen in het Startpaneel openen
Command-O
Een bestand openen met een opgegeven accountnaam en wachtwoord
Option ingedrukt houden wanneer u het bestand opent
Het tabblad Hosts in het Startpaneel openen
Command-Shift-O
Het dialoogvenster 'Bestand openen' openen
Command-Option-O
Het dialoogvenster Database beheren openen
Command-Shift-D
Het dialoogvenster Zoeken/vervangen openen
Command-Shift-F
Het dialoogvenster Lay-outs beheren openen
Command-Shift-L
Het dialoogvenster Veldkiezer openen
Command-K
Een nieuw veld toevoegen aan het dialoogvenster Veldkiezer
Command-Return of Command-Enter
Het dialoogvenster Voorkeuren openen
Command-,
Afdrukken
Command-P
Afdrukken zonder het dialoogvenster Afdrukken
Command-Option-P
Opslaan
(Standaard slaat FileMaker Pro uw recordgegevens automatisch op.)
Sorteren
Command-S
De laatste opdracht ongedaan maken
Command-Z
De Scriptwerkruimte openen
Command-Shift-S
Eén van de eerste tien scripts in het menu Scripts uitvoeren
Command-1 tot en met Command-0
Record, zoekopdracht of lay-out maken
Command-N
Record, zoekopdracht of lay-out verwijderen
Command-E
Record verwijderen zonder bevestiging
Command-Option-E
Record, zoekopdracht of lay-outobject dupliceren
Command-D
Lay-out opslaan
Command-S
Sneltoetsen voor navigatie
Gebruik deze sneltoetsen om door velden, records, zoekopdrachten en lay-outs te gaan.
macOS: De functie Mission Control gebruikt de toetsen Control-Pijl-omlaag en Control-Pijl-omhoog. Als u deze toetsen wilt gebruiken om door records te gaan in FileMaker Pro, moet u de sneltoetsen wijzigen in de voorkeuren voor Mission Control.
Opmerking  Het is mogelijk dat de ontwerper van uw database de sneltoetsen voor het navigeren tussen velden heeft gewijzigd. Neem contact op met de ontwerper van uw database of lees De toetsen voor het verlaten van een veld instellen.
 
Als u wilt navigeren naar
Drukt u op deze toets
Volgende object (veld, knop of tabblad)
Tab
Vorige object (veld, knop of tabblad)
Shift-Tab
Volgende record, lay-out of pagina of volgend verzoek
Control-Pijl omlaag
Vorige record, lay-out of pagina of vorig verzoek
Control-Pijl omhoog
Volgende tabblad (wanneer een tabblad is geselecteerd)
Pijl-rechts
Vorige tabblad (wanneer een tabblad is geselecteerd)
Pijl-links
Sneltoetsen voor de weergave van vensters
Gebruik deze sneltoetsen in alle FileMaker Pro-modi om door documenten te scrollen en vensters te ordenen.
 
Om dit te doen
Drukt u op deze toets
Een venster sluiten
Command-W
Het vensterformaat aanpassen (volledig scherm of vorig formaat)
Command-Option-Z
Omlaag schuiven in het document
Page Down
Omhoog schuiven in het document
Page Up
Naar het begin van het document schuiven
Thuis
Naar het einde van het document schuiven
Einde
De statusbalk tonen of verbergen
Command-Option-S
Het huidige venster minimaliseren
Command-M
De FileMaker Pro-toepassing verbergen
Command-H
Inzoomen op document (wanneer niets is geselecteerd)
Command-Shift- +
of Command- + (numeriek toetsenblok)
Uitzoomen op document (wanneer niets is geselecteerd)
Command- - (koppelteken)
Sneltoetsen voor het invoegen, plakken en selecteren van waarden en objecten
Gebruik deze sneltoetsen om waarden in velden in te voeren en te vervangen, objecten te selecteren en onderdelen in lijsten te verplaatsen.
 
Als u dit wilt invoegen
Drukt u op deze toets
De huidige datum
Command- - (koppelteken)
De huidige tijd
Command-;
De huidige tijd en datum in een tijdstempelveld
Command-;
De naam van de huidige gebruiker
Command-Shift-N
Informatie uit de index
Command-I
Informatie uit de laatst bekeken record
Command- ' (apostrof)
Informatie uit de laatste record, en naar het volgende veld gaan
Command-Shift- " (aanhalingsteken)
Command-Option-M
 
Als u dit wilt plakken
Drukt u op deze toets
Tekst van het klembord
Command-V
Tekst zonder tekststijlen
Command-Option-Shift-V
 
Om dit te doen
Drukt u op deze toets
De waarde van een veld vervangen
Command- =
Alle objecten in de modus Lay-out selecteren
Command-A
Meerdere objecten selecteren
Houd Shift ingedrukt en klik op elk object of sleep met de pijlaanwijzer rondom de objecten om een selectiekader te maken.
Opmerking  Als u alleen de objecten binnen het selectievak wilt selecteren, houdt u Command ingedrukt terwijl u sleept.
Objecten van hetzelfde type selecteren als een object reeds is geselecteerd
Command-Option-A
Items in een lijst selecteren
Pijl-omhoog, Pijl-omlaag
Een geselecteerd item in een lijst verplaatsen
Control-Pijl omhoog, Control-Pijl omlaag
Verwante onderwerpen 
Sneltoetsen voor modi (macOS)
Sneltoetsen voor tekst (macOS)
Sneltoetsen voor databasebeheer (macOS)
Sneltoetsen voor de Scriptwerkruimte (macOS)
Sneltoetsen voor FileMaker Pro Advanced (macOS)