Bestanden delen in een netwerk > Bestanden delen en hosten
 
Bestanden delen en hosten
Als u een bestand wilt samengebruiken, opent u het bestand met een account waaraan het toegangsprivilege Uitgebreide privileges beheren is toegewezen. Wanneer het samengebruik voor een bestand is ingeschakeld, wordt de eerste gebruiker die het bestand opent, automatisch de host van het bestand. Gebruikers hoeven niet over het toegangsprivilege Uitgebreide privileges beheren te beschikken om een database te kunnen hosten, maar ze moeten wel over toegangsprivileges beschikken waarmee de status voor het samengebruik van een bestand kan worden gewijzigd. Raadpleeg Accounts, privilegesets en uitgebreide privileges voor meer informatie.
Als u een FileMaker Pro-bestand wilt hosten, opent u het bestand en maakt u dit beschikbaar voor andere gebruikers van FileMaker Pro in het lokale netwerk. Andere gebruikers die het bestand openen, worden clients van het bestand.
Voor de beste beveiliging en prestaties kunt u het beste alleen de meest noodzakelijke bestanden samengebruiken.
Tips
U kunt uw database ook op het web publiceren. Gebruikers kunnen dan overal waar een internet- of intranetverbinding is, uw gegevens raadplegen met behulp van een webbrowser. Raadpleeg Databases publiceren op het web voor meer informatie.
Vermijd processorintensieve taken in een andere toepassing, zoals de bewerking van films en het gebruik van grote grafische bestanden, wanneer clients een bestand samengebruiken dat u host. Wanneer u een bestand host, wordt het grootste deel van het werk van de client uitgevoerd op uw computer.