Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor bewerking > Selectie instellen
 
Selectie instellen
Doel 
Geeft de begin- en eindpositie van een selectie in een veld op.
Zie ook 
Opmaak 
Selectie instellen [<tabel::veld>; Beginpositie: <n>; Eindpositie: <n>]
Opties 
Met Ga naar doelveld geeft u het veld op waarvan u de inhoud wilt selecteren.
Met Beginpositie geeft u de beginpositie van de selectie op.
Met Eindpositie geeft u de eindpositie van de selectie op.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Gedeeltelijk 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
U kunt de begin- en eindwaarden zelf invoeren of laten berekenen. Als er geen doelveld is opgegeven, wordt het op dat moment actieve veld gebruikt.
Opmerkingen 
De veldpositie wordt bepaald door het aantal tekens, inclusief spaties, te beginnen op positie 1, het eerste teken in het veld. De selectie omvat alle waarden van de beginpositie tot en met de eindpositie. Als Veld 1 bijvoorbeeld de waarde “abcdefgh” heeft en de scriptparameters een beginpositie “3” en een eindpositie “6” opgeven, geeft deze scriptstap de selectie “cdef” als resultaat.
Als de beginpositie geldig is en de eindpositie buiten het bereik valt, wordt alles vanaf de beginpositie tot het eind van het veld geselecteerd. Als alleen de eindpositie geldig is, gaat de cursor naar de eindpositie en wordt er niets geselecteerd. Als zowel de begin- als de eindpositie ongeldig is, gaat de cursor naar het eind van de veldinhoud.
Er gebeurt niets wanneer de gebruiker probeert een selectie te maken op een containerveld.
Gegevens die worden geselecteerd buiten het zichtbare bereik worden in het beeld geschoven.
In FileMaker Go markeert deze scriptstap niet de geselecteerde tekst als het toetsenbord is verborgen op het apparaat.
Voorbeeld 1 
Met deze scriptstap selecteert u de eerste vijf cijfers van het postcodeveld.
Selectie instellen [Klanten::Postcode; Beginpositie: 1; Eindpositie: 5]
Voorbeeld 2 
Dit voorbeeldscript selecteert het aantal alinea's dat de gebruiker opgeeft in het aangepaste dialoogvenster.
Aangepast dialoogvenster tonen ["Hoeveel alinea's wilt u selecteren?"; Producten::Aantal alinea's]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Selectie instellen [Producten::Beschrijving; Beginpositie: 1; Eindpositie: Position ( Producten::Beschrijving ; ¶ ; 1 ; Producten::Aantal alinea's )]
End If
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)