Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor besturing > Foutafvanging instellen
 
Foutafvanging instellen
Doel 
Staat wel of niet toe dat normale waarschuwingsberichten van FileMaker Pro worden weergeven.
Zie ook 
Opmaak 
Foutafvanging instellen [<Aan/Uit>]
Opties 
Wanneer u Aan inschakelt, worden foutmeldingen van FileMaker Pro en sommige dialoogvensters onderdrukt. Als de foutcode 100 of 803 verschijnt, worden bepaalde standaarddialoogvensters voor bestanden niet weergegeven, zoals het dialoogvenster Bestand openen.
Met Uit schakelt u de weergave van de foutmeldingen weer in.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Gebruik deze scriptstap voor het onderdrukken van normale FileMaker-waarschuwingsberichten die worden veroorzaakt door latere scriptstappen zodat uw script fouten kan verwerken. Het is belangrijk dat u rekening houdt met alle mogelijke problemen en duidelijke aanwijzingen toevoegt voor gebruikers zodat ze weten wat ze moeten bij een fout.
Via Get ( LaatsteFout ) functie met bepaalde scriptstappen voor besturing kunt u controleren of de vorige scriptstap een fout gaf en kunt u gepast actie ondernemen.
Opmerkingen 
Gebruik de functie Get (LaatsteFout) meteen na de scriptstap die u wilt testen (de foutcode die u wilt afvangen, zou immers kunnen worden gewist door een succesvolle tussenliggende stap).
Wanneer Foutafvanging instellen wordt gebruikt in een script dat een subscript bevat, worden ook fouten in het subscript afgevangen.
Scripts op een server en scripts uitgevoerd via Custom Web Publishing worden altijd gestart alsof Foutafvanging instellen is ingesteld op Aan. Raadpleeg Scripts uitvoeren in FileMaker Server.
Voorbeeld 1 
In dit voorbeeld wordt een zoekopdracht uitgevoerd waarbij het dialoogvenster van de fout wordt onderdrukt als er geen records zijn gevonden.
Foutafvanging instellen [Aan]
Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
Voorbeeld 2 
Dit voorbeeldscript voert een zoekopdracht uit: als er geen fouten optreden, worden records gesorteerd. Als er geen zoekcriteria zijn opgegeven, worden alle records weergegeven. Als er geen records zijn die aan de zoekcriteria voldoen, wordt een aangepast dialoogvenster weergegeven.
Foutafvanging instellen [Aan]
Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
If [Get (LaatsteFout) = 0]
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Else If [Get (LaatsteFout) = 400]
Alle records tonen
Else If [Get (LaatsteFout) = 401]
Aangepast dialoogvenster tonen ["Zoeken"; "Geen records gevonden."]
End If
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)