Gegevens opslaan, importeren en exporteren > E-mailberichten verzenden op basis van recordgegevens > E-mailberichten verzenden
 
E-mailberichten verzenden
1. Zoek het record of de records met de gegevens die u in uw e-mail wilt gebruiken.
Raadpleeg Records zoeken.
2. Kies Bestand > Verzenden > Post.
3. Voor Verzenden via:
Als u met een ondersteund e-mailprogramma wilt verzenden, accepteert u het standaard e-mailprogramma.
Als u wilt verzenden via SMTP (zonder een e-mailprogramma), kiest u SMTP-server en voert u informatie in (raadpleeg SMTP-opties invoeren of bewerken).
4. Voor Maken:
Als u één bericht naar een of meer ontvangers wilt verzenden, selecteert u Eén e-mail met gegevens uit de huidige record.
Als u aparte berichten op basis van elke record in de gevonden reeks wilt verzenden, selecteert u Meerdere e-mails (één voor elke record in gevonden reeks).
5. Typ bij Aan, CC en BCC een of meer e-mailadressen en scheid elk adres met een puntkomma of een Enter-teken. Of voer vervolgens één van de volgende handelingen uit:
 
Om dit te doen
Klikt u op de pijl en kiest u
Een veld opgeven dat een of meer e-mailadressen bevat
Veldnaam opgeven
Een berekening opgeven die een of meer e-mailadressen genereert
Berekening opgeven
Windows: een of meer e-mailadressen invoeren vanuit het standaard e-mailprogramma
E-mailadressen opgeven
6. Als u in stap 5 een veld of berekening hebt opgegeven, schakelt u Adressen uit gevonden reeks verzamelen in als u adressen wilt verzamelen uit alle records in de huidige gevonden reeks. (Anders wordt alleen het adres van de huidige record gebruikt.)
Belangrijk  Gebruik de optie Adressen uit gevonden reeks verzamelen met voorzorg want u kunt hiermee meer berichten genereren dan u van plan was. Raadpleeg hieronder “Adressen uit gevonden reeks verzamelen”.
7. Voer tekst in bij Onderwerp en Bericht. Of voer vervolgens één van de volgende handelingen uit:
 
Om dit te doen
Klikt u op de pijl en kiest u
Een veld opgeven dat tekst voor de e-mail bevat
Veldnaam opgeven
Een berekening opgeven die tekst voor de e-mail genereert
Berekening opgeven
Als de huidige maand bijvoorbeeld juli is, geeft de volgende berekening voor een onderwerp als resultaat "Maandelijks rapport voor juli":
"Maandelijks rapport voor " & Month (Get (HuidigeDatum) )
De inhoud van een tekstbestand gebruiken als het bericht
Tekst uit bestand invoegen (naast Bericht)
8. (optioneel) Selecteer Bestand toevoegen en selecteer vervolgens een bestand.
Opmerkingen 
Als u de inhoud van een veld opgeeft als het e-mailadres en het veld bevat meer dan één adres (gescheiden door puntkomma's, Enter-tekens of komma's zoals vereist door uw e-mailprogramma), wordt één bericht verzonden naar elk adres in elke record.
De e-mail wordt als tekst zonder opmaak verzonden. Raadpleeg de Mail verzenden scriptstap om opmaak toe te passen of de inhoud van een e-mail te wijzigen.
Adressen uit gevonden reeks verzamelen
Wanneer u een veld of een berekening opgeeft als het e-mailadres, hangt het aantal verzonden berichten af van de inhoud van de velden of het resultaat van de berekening en van de eventuele selectie van Adressen uit gevonden reeks verzamelen.
Veronderstel dat u de volgende gevonden reeks hebt:
 
Adres
Onderwerp
Bericht
Ontvanger1@isp.com
Onderwerp1
Bericht1
Ontvanger2@isp.com
Onderwerp2
Bericht2
Ontvanger3@isp.com
Onderwerp3
Bericht3
Ontvanger2@isp.com
Onderwerp4
Bericht4
Wanneer u het veld Adres voor het e-mailadres opgeeft en Meerdere e-mails (één voor elke record in gevonden reeks) selecteert, wordt elk bericht geadresseerd aan één enkele ontvanger en zijn de resultaten de volgende:
Ontvanger1 ontvangt één bericht: Onderwerp1, Bericht1
Ontvanger2 ontvangt twee berichten: Onderwerp2, Bericht2 en Onderwerp4, Bericht4
Ontvanger3 ontvangt één bericht: Onderwerp3, Bericht3
Als u de optie Adressen uit gevonden reeks verzamelen selecteert, ontvangen de drie ontvangers de vier berichten (Onderwerp1, Bericht1; Onderwerp2, Bericht2; Onderwerp3, Bericht3 en Onderwerp4, Bericht4) en wordt elk bericht geadresseerd aan de drie ontvangers.