Databases beveiligen > Privilegesets maken en bewerken > Scriptprivileges bewerken
 
Scriptprivileges bewerken
Met privilegesets kunt u de toegang tot scripts in een bestand beperken. Voor een bestand kunt u de volgende privileges instellen:
Privileges voor alle scripts: u kunt toestaan of weigeren dat scripts worden weergegeven, gemaakt en gewijzigd. U kunt alle scripts in een bestand ook verbergen zodat ze niet door de privilegeset kunnen worden uitgevoerd.
Aangepaste privileges voor individuele scripts: u kunt instellen of elk script wijzigbaar is of niet. U kunt een script ook verbergen zodat het niet door de privilegeset kan worden uitgevoerd.
Opmerking  Hoewel bepaalde scriptprivileges die hieronder worden beschreven, toestaan dat scripts worden uitgevoerd, bepalen de acties die door een privilegeset zijn toegestaan, of de stappen in een script correct worden uitgevoerd of niet. Als een privilege bijvoorbeeld geen toegang tot het veld Salaris toestaat, zal een script met de scriptstap Ga naar veld [“Werknemers::Salaris”] mislukken. U kunt de privileges voor een script negeren door in de Scriptwerkruimte volledige toegangsprivileges aan het script te verlenen.
Zo bewerkt u privileges voor alle scripts:
1. Begin een nieuwe of bestaande privilegeset te bewerken in het dialoogvenster Privilegeset bewerken.
Raadpleeg Privilegesets maken en bewerken.
2. In het onderdeel Gegevenstoegang en -ontwerp kiest u bij Scripts de optie Alles - wijzigbaar, Alles - alleen uitvoerbaar of Alles - geen toegang. Met deze opties wordt het volgende toegestaan of geweigerd:
 
Privilege
alles wijzigen
alles alleen uitvoerbaar
Alles - geen toegang
Scripts uitvoeren
Toegestaan
Toegestaan
Geweigerd
Scriptnamen in het menu Scripts weergeven
(behalve deze die zijn verborgen door het selectievakje aan de linkerkant van de scriptnaam in de Scriptwerkruimte uit te schakelen)
Toegestaan
Toegestaan
Geweigerd
De Scriptwerkruimte openen zodat u scripts kunt weergeven, maken, groeperen, filteren, bewerken, dupliceren, verwijderen en afdrukken
Toegestaan
Geweigerd
Geweigerd
Toestaan dat scripts in andere databasebestanden kunnen worden geïmporteerd
Toegestaan
Geweigerd
Geweigerd
Scriptstappen weergeven in Script Debugger en Database Design Report van FileMaker Pro Advanced
Toegestaan
Geweigerd
Geweigerd
3. Klik achtereenvolgens op OK en op OK in het dialoogvenster Beveiliging beheren.
Zo bewerkt u privileges voor individuele scripts:
1. Begin een nieuwe of bestaande privilegeset te bewerken in het dialoogvenster Privilegeset bewerken.
Raadpleeg Privilegesets maken en bewerken.
2. Kies Eigen privileges bij Scripts in het onderdeel Gegevenstoegang en -ontwerp. Selecteer in het dialoogvenster 'Privileges voor eigen script' elk script (of selecteer Willekeurig nieuw script om privileges in te stellen voor scripts die later worden gemaakt) en stel er privileges voor in. Wanneer u de privileges voor individuele scripts hebt ingesteld, klikt u op OK.
 
Om dit te doen
In het dialoogvenster Privileges voor eigen scripts
Toestaan dat het script wordt uitgevoerd, bekeken, afgedrukt en verwijderd en toestaan dat het script wordt geïmporteerd in andere databasebestanden
Kies bij Privilege de optie wijzigbaar.
Opmerking  Zelfs als het script wijzigbaar is, kunt u geen script wijzigen dat met volledige toegangsprivileges wordt uitgevoerd tenzij aan uw account de privilegeset Volledige toegang is toegewezen. Raadpleeg Scripts maken en bewerken.
Alleen toestaan dat het script wordt uitgevoerd en beletten dat het script wordt bekeken in de Scriptwerkruimte
Kies bij Privilege de optie alleen uitvoeren.
Beletten dat het script wordt uitgevoerd of bekeken; de scriptnaam verschijnt niet in het menu Scripts
Kies bij Privilege de optie geen toegang.
Nieuwe scripts maken en wijzigbare scripts dupliceren
Schakel het selectievakje Maken van nieuwe scripts toegestaan in.
3. Klik achtereenvolgens op OK en op OK in het dialoogvenster Beveiliging beheren.
Opmerkingen 
In het dialoogvenster Privileges voor eigen script geeft de kolom Opmerkingen aan welke scripts worden uitgevoerd met privileges voor volledige toegang. Afhankelijk van de functie van deze scripts, wilt u voor deze scripts mogelijk de scriptprivileges alleen uitvoerbaar of geen toegang instellen in bepaalde privilegesets. Zie Scripts maken en bewerken voor meer informatie over het uitvoeren van scripts met privileges voor volledige toegang.