Taken automatiseren met scripts > Werken met het menu Scripts
 
Werken met het menu Scripts
Een scriptmap verschijnt als een vervolgmenu in het menu Scripts. FileMaker Pro wijst sneltoetsen toe aan de eerste tien scripts.
1. Kies Scripts > Scriptwerkruimte.
2. Maak de gewenste wijzigingen in het scriptvenster.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Een script of map toevoegen aan het menu Scripts
Voer één van de volgende handelingen uit:
Klik met de rechtermuisknop op de scriptnaam of de map en kies vervolgens Opnemen in menu Scripts.
Schakel het selectievakje links van het script of de map in de lijst in.
Klik op Knop voor menu Scripts beheren om de selectievakjes naast scriptnamen en mappen in het scriptvenster weer te geven.
Het standaardgedrag voor de weergave van nieuwe scripts in het menu Scripts instellen Kies in Windows in de Scriptwerkruimte het menu Bekijken > Voorkeuren en schakel het selectievakje Nieuwe scripts in menu Scripts weergeven in. Kies in macOS Bekijken > Voorkeuren van Scriptwerkruimte en schakel het selectievakje in.
Een script of map uit het menu Scripts verwijderen
Voer één van de volgende handelingen uit:
Schakel het selectievakje links van het script of de map in de lijst uit.
Klik met de rechtermuisknop op de scriptnaam of de map en kies vervolgens Niet opnemen in menu Scripts.
De volgorde van scripts of mappen in het menu Scripts wijzigen
Sleep de scriptnaam of de map naar de gewenste locatie.
Een scheidingsteken invoegen tussen script- of mapnamen
Selecteer de scriptnaam of de map waarboven u het nieuwe scheidingsteken wilt invoegen. Klik op Knop Nieuw scheidingsteken. Een scheidingsteken verschijnt ook in het menu Scripts.
Verwante onderwerpen 
Scripts maken en bewerken
Scripts beheren met mappen
Scripts kopiëren en plakken