Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Lay-outthema's opslaan en beheren > Een lay-outthema opslaan
 
Een lay-outthema opslaan
Als u stijlkenmerken in een lay-out hebt gewijzigd, kunt u de wijzigingen opslaan in een thema. Met het opslaan op themaniveau kunt u het thema en alle stijlen ervan toepassen op een andere lay-out, of kunt u het thema en alle stijlen ervan importeren in een ander bestand.
Zo slaat u een thema op:
1. Maak in de lay-outmodus nieuwe stijlen of bewerk bestaande stijlen en sla uw wijzigingen op. Zie Stijlen voor lay-outobjecten, -gedeelten of -achtergrond bewerken of maken of Opmaakkenmerken kopiëren tussen lay-outobjecten, -gedeelten of -achtergronden.
2. Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk en klik vervolgens op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk.
Een sterretje (*) verschijnt na de naam van het thema en de pijl wordt rood om aan te geven dat de definitie van het thema is gewijzigd.
3. Klik op Knop Niet opgeslagen thema bij Thema en voer één van de volgende handelingen uit:
 
Om dit te doen
Kiest u
De aangebrachte stijlwijzigingen op themaniveau opslaan
Wijzigingen aan thema opslaan. Wijzigingen worden toegepast op alle lay-outs in het bestand dat dit thema gebruikt. (Raadpleeg Voorbeeld van een invoerlijst die alleen waarden uit gerelateerde velden bevat.)
Opmerking  De standaardthema's die worden meegeleverd bij FileMaker Pro verschijnen tussen haakjes ([ ]) in het dialoogvenster Thema's beheren. Wanneer u wijzigingen aan een standaardthema opslaat, blijft de naam van het thema ongewijzigd maar de haakjes verdwijnen in het dialoogvenster Thema's beheren om aan te geven dat de kenmerken van het thema verschillen van de oorspronkelijke standaardinstellingen. U kunt een FileMaker Pro-thema op elk ogenblik opnieuw toepassen. Raadpleeg Het thema van een lay-out wijzigen.
De aangebrachte wijzigingen in een nieuwe thema opslaan en het oorspronkelijke thema ongewijzigd laten
Als nieuw thema opslaan, en typ een nieuwe naam, en klik vervolgens op OK.
Het thema een andere naam geven
Thema hernoemen, en typ een nieuwe naam, en klik vervolgens op OK.
Wijzigingen verwijderen die u hebt aangebracht sinds u de stijlen voor het laatst hebt opgeslagen op themaniveau
Wijzigingen aan thema ongedaan maken
Opmerkingen 
Bij updates van de FileMaker Pro-software die een gewijzigde opmaak van de vooraf gedefinieerde thema's of gewijzigde opties voor bestandsherstel omvatten, kunnen uw eigen thema's mogelijk worden bijgewerkt. Raadpleeg Het thema van een lay-out wijzigen en Geavanceerde opties voor bestandsherstel instellen.
Verwante onderwerpen 
Lay-outthema's importeren