Lay-outs en rapporten maken en beheren > Een lay-out maken > Wijzigingen in een lay-out opslaan en ongedaan maken
 
Wijzigingen in een lay-out opslaan en ongedaan maken
Wanneer u in de lay-outmodus een lay-out ontwerpt, is het aangewezen uw werk vaak op te slaan. Wacht niet tot uw ontwerp klaar is.
Gebruik opdrachten in de menu's Lay-outs en Bewerken om lay-outs op te slaan, te herstellen of wijzigingen ongedaan te maken.
Opmerkingen 
U kunt wijzigingen aan lay-outs ongedaan maken en opnieuw uitvoeren (zoals een lay-outgedeelte wijzigen, of lay-outobjecten verplaatsen of de grootte ervan wijzigen), zelfs nadat u de lay-out hebt opgeslagen of een schermafdruk van de lay-out hebt bekeken in de modus Bladeren. U kunt wijzigingen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren totdat u overschakelt naar een andere lay-out of het venster sluit, of totdat een andere gebruiker of ander venster de lay-out of het thema wijzigt in een gedeeld bestand.
U kunt een toepassingsvoorkeur instellen om uw lay-outwijzigingen automatisch op te slaan wanneer u de lay-outmodus verlaat. Raadpleeg Lay-outvoorkeuren instellen.
Het is verstandig een lay-out te dupliceren voordat u uitgebreide wijzigingen aanbrengt.
Verwante onderwerpen 
Bestanden opslaan en kopiëren