Records zoeken > Een zoekopdracht opslaan
 
Een zoekopdracht opslaan
U kunt de paar laatst uitgevoerde zoekopdrachten zien in de lijst Recente zoekopdrachten. Wanneer u een complexe zoekopdracht hebt gedefinieerd die u regelmatig wilt gebruiken, kunt u deze ook onder een eigen naam opslaan voor later gebruik.
Zo vindt u een zoekopdracht:
1. Maak een zoekopdracht of kies een recente zoekopdracht.
Raadpleeg Een zoekopdracht maken.
2. Als u de zoekopdracht die u wilt opslaan hebt geselecteerd, kiest u Records > Huidige zoekopdracht opslaan, of verricht u een van de volgende handelingen:
Windows: klik op de pijl-omlaag naast Zoeken en kies Huidige zoekopdracht opslaan.
macOS: klik op de knop Zoeken en houd deze ingedrukt terwijl u de optie Huidige zoekopdracht opslaan kiest.
3. Voer een naam voor de opgeslagen zoekopdracht in.
4. Voer één van de volgende handelingen uit:
Als u de zoekcriteria niet wil wijzigen, klikt u op Opslaan. De opgeslagen zoekopdracht is nu beschikbaar via de knop Opgeslagen zoekopdrachten op de statusbalk.
Als u de zoekcriteria wilt wijzigen, gaat u verder met het volgende gedeelte.
Zo wijzigt u de zoekcriteria in een zoekopdracht:
1. Volg de stappen 1 tot en met 3 in het voorgaande gedeelte op.
2. Klik in het dialoogvenster Opties opgeven voor de opgeslagen zoekopdracht op Geavanceerd.
3. Klik op Nieuw om zoekcriteria te wijzigen en een nieuwe zoekopdracht op te slaan. Selecteer een zoekopdracht en klik op Bewerken om zoekcriteria te wijzigen.
4. Kies in het dialoogvenster Zoekopdracht bewerken Records zoeken of Records weglaten.
Wanneer u records laat zoeken, worden de records toegevoegd aan de gevonden reeks. Door records weg te laten sluit u ze uit. Met één opdracht kunt u records zoeken of weglaten; als u records wilt zoeken en weglaten, gebruikt u meer opdrachten.
5. Geef zoekcriteria op.
 
Als u dit wilt opgeven:
Gaat u als volgt te werk
Veld
Klik onder Records zoeken indien of Records weglaten indien op een veldnaam.
Als u een veld wilt selecteren uit een gerelateerde tabel, klikt u op de naam van de actieve tabel boven aan de lijst en selecteert u de gewenste gerelateerde tabel. Selecteer een gerelateerd veld in deze nieuwe lijst.
Zoekoperator
Typ in het invoervak Criteria de zoekcriteria voor het geselecteerde veld of klik op Operator invoegen om uw zoekcriteria verder te verfijnen. Raadpleeg Records zoeken.
U kunt ook variabelen opnemen in de zoekcriteria.
Bepaalde cel van een herhalend veld
Typ bij Herhaling het aantal herhalingen. Raadpleeg Herhalende velden definiëren.
6. Klik op de knop Toevoegen.
7. Herhaal bovenstaande stappen voor andere zoekcriteria die u wilt gebruiken.
Als u een bestaand criterium wilt wijzigen, selecteert u de regel met het betreffende veld en het criterium boven in het dialoogvenster en brengt u de gewenste wijzigingen aan in het veld of het criterium. Klik op Wijzigen om uw wijzigingen op te slaan.
Als u bestaande criteria wilt verwijderen, selecteert u de regel met het veld en de criteria boven in het dialoogvenster en klikt u op Verwijderen.
8. Klik op OK om terug te gaan naar het dialoogvenster Opties opgeven voor de opgeslagen zoekopdracht.
9. Klik op Opslaan.
De opgeslagen zoekopdracht is nu beschikbaar via de knop Opgeslagen zoekopdrachten.
Opmerkingen 
De opgeslagen zoekopdracht is ook beschikbaar voor alle netwerkclients die van dezelfde account gebruikmaken.
Verwante onderwerpen 
Variabelen gebruiken
Taken automatiseren met scripts
De dialoogvensters Zoekopdrachten opgeven en Zoekopdracht bewerken