Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor records > Records opslaan als PDF
 
Records opslaan als PDF
Doel 
Slaat records op in een opgegeven PDF-bestand.
Zie ook 
Opmaak 
Records opslaan als PDF [Herstellen; Toevoegen; Met dialoogvenster: Aan/Uit; “<naam uitvoerbestand>”; Automatisch openen; E-mail maken; Records in selectie/Huidige record/Lege record, zoals opgemaakt/met kaders/onderstreept/met tekst van plaatsvervanger]
Opmerking  Als u records wilt opslaan als een PDF-bestand, moet uw privilegeset het privilege Afdrukken toestaan bevatten of moet u instellen dat het script met volledige toegangsprivileges wordt uitgevoerd.
Opties 
Met Toevoegen aan bestaande PDF voegt u de records in de selectie, de huidige record of een lege record toe na de laatste pagina van het opgegeven PDF-bestand. Wanneer u records toevoegt, worden de instellingen op de tabbladen Document en Beginweergave van het dialoogvenster PDF-opties genegeerd, maar blijven de instellingen op het tabblad Beveiliging behouden.
Met dialoogvenster geeft aan of bij de uitvoering van de scriptstap dialoogvensters moeten worden weergegeven als al een bestand is opgegeven.
Met Uitvoerbestand opgeven kunt u het bestandspad opgeven. Kies de map waarin u wilt opslaan of typ het bestandspad rechtstreeks in de lijst. Geef één pad per regel op. FileMaker Pro gebruikt het pad dat het eerst wordt gevonden. Raadpleeg Bestandspaden maken. U kunt ook bepalen wat er gebeurt na het opslaan: Bestand automatisch openen of E-mail maken met bestand als bijlage.
Als FileMaker Pro een script uitvoert dat geen absolute pad opgeeft en het databasebestand met het script wordt gehost, wordt aangenomen dat het pad de map Documenten van de huidige gebruiker is.
Opties opgeven geeft het dialoogvenster 'Records opslaan als PDF - Opties' weer. Als u Lege record uit de lijst Opslaan selecteert, wordt de lijst Uiterlijk ingeschakeld. Via de lijst Uiterlijk kunt u opties voor de opmaak van velden opgeven.
Selecteer Opties om het dialoogvenster PDF-opties weer te geven.
Op het tabblad Document kunt u beschrijvende informatie voor het PDF-bestand opgeven. Voor elk van de opties op het tabblad Document kunt u rechtstreeks tekst invoeren of op Opgeven klikken om een veldnaam of waarden uit een berekening op te geven.
Op het tabblad Beveiliging kunt u wachtwoorden aan het PDF-bestand toewijzen, alsook privileges voor het afdrukken en bewerken. Als u afdruk- en bewerkingsprivileges toestaat, kunt u ook opgeven of kopiëren en schermleessoftware zijn toegestaan.
Op het tabblad Beginweergave kunt u de beginweergave voor de lay-out en uitvergroting voor het PDF-bestand definiëren.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Gedeeltelijk 
FileMaker Go 
Gedeeltelijk 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Gedeeltelijk 
Runtime-oplossing 
Nee 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 8.0
Beschrijving 
Deze scriptstap werkt in alle modi, behalve de zoekmodus.
macOS: Records opslaan als PDF wordt niet ondersteund in runtimeoplossingen Gebruikers kunnen de huidige record als een PDF opslaan door Bestand > Afdrukken > PDF te kiezen.
Opmerkingen 
In FileMaker Go:
De volgende opties worden niet ondersteund: records aan een bestaande PDF toevoegen en opties op de tabbladen Beveiliging en Beginweergave van het dialoogvenster PDF-opties.
Als u het pad voor het uitvoerbestand niet opgeeft, gebruikt FileMaker Go de naam van het venster om het PDF-bestand op te slaan.
In FileMaker Server:
De optie Met dialoogvenster: Aan wordt niet ondersteund.
Scripts die worden uitgevoerd door FileMaker Server volgen de werking van FileMaker Server-bestandspaden. Raadpleeg Paden in scripts op servers.
In FileMaker WebDirect:
Deze scriptstap wordt niet ondersteund op mobiele apparaten.
Opgeslagen bestanden worden naar de standaard downloadlocatie van de webbrowser gedownload.
In FileMaker Server en FileMaker WebDirect:
De opties Bestand automatisch openen en E-mail maken met bestand als bijlage worden niet ondersteund.
De Printerinstelling scriptstap stelt opties voor deze scriptstap in.
Als lettertypen incorrect worden weergegeven in de PDF, zorgt u ervoor dat alle vereiste lettertypen zijn geïnstalleerd en beschikbaar zijn voor de Web Publishing Engine in uw FileMaker Server-installatie. Raadpleeg FileMaker Server Help.
De optie Toevoegen aan bestaande PDF wordt alleen ondersteund bij het toevoegen aan PDF-bestanden die eerder zijn gemaakt in hetzelfde script.
Als deze scriptstap meermaals wordt uitgevoerd in hetzelfde script en de optie Toevoegen aan bestaande PDF niet gebruikt, zorgt u ervoor dat elke vermelding van deze scriptstap een unieke bestandsnaam heeft. Anders overschrijft de meest recente PDF de oudere PDF's met dezelfde naam.
Als geen bestandspad voor de PDF is opgegeven, is de standaard bestandsnaam “Naamloos.pdf”.
Web viewers geven inhoud in PDF's niet weer.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript gaat naar de lay-out Producten, toont alle records, sorteert de records en slaat de records op als PDF zonder bevestiging van de gebruiker te vragen.
Ga naar lay-out ["Producten"]
Alle records tonen
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Records opslaan als PDF [Met dialoogvenster: Uit; "Productcatalogus.pdf"; Records in selectie]
Voorbeeld 2 
Dit voorbeeldscript zoekt alle facturen met het klantnummer van de huidige record, sorteert en slaat de facturen op als PDF en voegt de producten die de klant heeft gekocht toe aan de PDF.
Ga naar lay-out ["Facturen"]
Overeenkomende records zoeken [Vervangen; Facturen::Klantnummer]
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Records opslaan als PDF [Met dialoogvenster: Uit; "Reserve klant.pdf"; Records in selectie]
Ga naar gerelateerde record [Alleen gerelateerde records; Overeenkomst met gevonden reeks; Van tabel: "Producten"; Met lay-out: “Producten”]
Records opslaan als PDF [Toevoegen; Met dialoogvenster: Uit; "Reserve klant.pdf"; Records in selectie]
Ga naar lay-out [originele lay-out]
Verwante onderwerpen 
Records exporteren scriptstap
Records importeren scriptstap
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)