Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor records > Records opslaan als Excel
 
Records opslaan als Excel
Doel 
Slaat records op in een opgegeven Excel-werkblad.
Zie ook 
Opmaak 
Records opslaan als Excel [Herstellen; Met dialoogvenster: Aan/Uit; “<naam uitvoerbestand>”;
Automatisch openen; E-mail maken; Records in selectie/Huidige record]
Opmerking  Als u records wilt opslaan als een Microsoft Excel-werkblad, moet uw privilegeset het privilege Exporteren toestaan bevatten of moet u instellen dat het script met volledige toegangsprivileges wordt uitgevoerd.
Opties 
Met dialoogvenster geeft aan of bij de uitvoering van de scriptstap het dialoogvenster 'Excel-opties' wordt weergegeven als u al een bestand hebt opgegeven. Als u geen bestand hebt opgegeven, wordt het dialoogvenster 'Records opslaan als Excel' weergegeven wanneer de scriptstap wordt uitgevoerd maar niet het dialoogvenster 'Excel-opties'.
Met Uitvoerbestand opgeven geeft u het bestandspad op. Kies de map waarnaar u wilt exporteren of typ het bestandspad rechtstreeks in de lijst. Geef één pad per regel op. FileMaker Pro gebruikt het pad dat het eerst wordt gevonden. Raadpleeg Bestandspaden maken. U kunt ook de optie Bestand automatisch openen of E-mail maken met bestand als bijlage om een lege e-mail met het Excel-bestand als bijlage te maken.
Als FileMaker Pro een script uitvoert dat geen absolute pad opgeeft en het databasebestand met het script wordt gehost, wordt aangenomen dat het pad de map Documenten van de huidige gebruiker is.
Met Opties opgeven geeft u het dialoogvenster "Records opslaan als Excel" Opties weer. Kies in de lijst Opslaan de optie Records in selectie of Huidige record. Geef op of de waarden in de eerste rij als veldnamen of als gegevens moeten worden gebruikt. Voor Werkblad, Titel, Onderwerp en Auteur kunt u tekst rechtstreeks invoeren of op Opgeven klikken om een veldnaam of waarden uit een berekening op te geven.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Nee 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Nee 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 8.0
Beschrijving 
Deze scriptstap werkt in alle modi, behalve de zoekmodus.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript zoekt en sorteert records en slaat de gevonden reeks op als een Excel-bestand zonder bevestiging van de gebruiker te vragen.
Ga naar lay-out ["Facturen"]
Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Records opslaan als Excel [Met dialoogvenster: Uit; "Lijst niet-betaalde facturen.xlsx"; Records in selectie]
Verwante onderwerpen 
Records exporteren scriptstap
Records importeren scriptstap
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)