Gegevens toevoegen en weergeven > Gegevens invoeren in records > Gegevens in records herstellen
 
Gegevens in records herstellen
Standaard slaat FileMaker Pro wijzigingen in records automatisch op wanneer u elke record vastlegt. Als u gegevens niet correct invoert in een record, kunt u de oorspronkelijke gegevens in de record herstellen indien u de nieuwe gegevens nog niet hebt vastgelegd. Raadpleeg Gegevens in records vastleggen.
Zo herstelt u in de bladermodus de oorspronkelijke gegevens in een record:
Kies Records > Vorige versie record.
Wanneer Vorige versie record grijs wordt weergegeven, zijn de gegevens al vastgelegd.
Opmerkingen 
U kunt ook Bewerken > Ongedaan maken selecteren om wijzigingen in een veld te annuleren voordat u een record vastlegt. Elke keer dat u Bewerken > Ongedaan maken selecteert, worden de wijzigingen in de record achter elkaar verwijderd.
Met Bewerken > Opnieuw voert u de wijzigingen opnieuw achter elkaar uit, zodat u een record weer in een bepaalde toestand kunt herstellen als u meerdere wijzigingen hebt doorgevoerd, voordat u de record vastlegt.
Wanneer u de oorspronkelijke gegevens in een record herstelt, worden alle wijzigingen in gerelateerde gegevens (zoals gerelateerde records die in een portaal zijn weergegeven) ongedaan gemaakt en worden de gerelateerde gegevens eveneens naar de vorige opgeslagen toestand herleid. Raadpleeg Gegevens in records vastleggen.
Verwante onderwerpen 
Werken met gegevens in datumvelden
De huidige record selecteren