FileMaker Pro Advanced gebruiken > Bestanden instellen voor Developer-oplossingen (FileMaker Pro Advanced) > De beheertoegang tot databases verwijderen (FileMaker Pro Advanced)
 
De beheertoegang tot databases verwijderen (FileMaker Pro Advanced)
Vanuit de Developer-hulpprogramma's kunt u echter alle beheeraccounts uit een bestand verwijderen.
Belangrijk  Als u deze optie selecteert, worden alle accounts die de privilegeset Volledige toegang gebruikten, permanent verwijderd uit de database. Hierdoor wordt de toegang tot de modus Lay-out, de Scriptwerkruimte en het dialoogvenster Beveiliging beheren permanent verwijderd, behalve voor het tabblad Uitgebreide privileges Dit omvat alle databasebestanden in de oplossing, ongeacht of ze zijn geopend in een runtime-toepassing of in FileMaker Pro of FileMaker Pro Advanced. De structurele en ontwerpelementen van de bestanden kunnen niet worden hersteld. De enige manier waarop de tabellen, velddefinities, relaties, scripts of toegangsprivileges nog kunnen worden gewijzigd, is door terug te grijpen naar het originele bestand voordat het door de Developer-hulpprogramma's werd aangepast.
Zo verwijdert u de Admin-toegang uit een database:
1. Sluit alle databasebestanden die u wilt aanpassen.
2. Kies Gereedschappen > Developer-hulpprogramma's.
3. Als u de Developer-hulpprogramma's al eerder op dezelfde database hebt gebruikt en uw instellingen hebt opgeslagen, klikt u op Instellingen laden.
4. Klik op Toevoegen om de bestanden te zoeken die u wilt aanpassen.
5. Als u meerdere bestanden toevoegt, dubbelklikt u op een bestand in de lijst om het primaire bestand op te geven.
6. Selecteer de benodigde instellingen voor Developer-hulpprogramma's. Raadpleeg Bestanden instellen voor Developer-oplossingen (FileMaker Pro Advanced).
7. Bij Applicatie opties klikt u op Opgeven. Raadpleeg Opties voor Developer-oplossingen opgeven (FileMaker Pro Advanced).
8. Selecteer Beheertoegang permanent uit bestanden verwijderen en klik op OK.
Opmerkingen 
Wanneer u de beheertoegang verwijdert:
Gebruikers kunnen geen toegang krijgen tot deze dialoogvensters: Database beheren, Externe gegevensbronnen beheren, Eigen functies beheren en het grootste gedeelte van het dialoogvenster Beveiliging beheren.
Gebruikers kunnen toegang krijgen tot de hierboven vermelde dialoogvensters als ze een script uitvoeren dat is ingesteld om met volledige toegangsprivileges te worden uitgevoerd. Raadpleeg Scripts maken en bewerken.
De tekstversie van eigen functies wordt verwijderd.
Gebruikers kunnen toegang krijgen tot het tabblad Uitgebreide privileges van het dialoogvenster Beveiliging beheren als voor hun account de optie Uitgebreide privileges beheren is ingeschakeld.
Gebruikers kunnen de modus Lay-out en de Scriptwerkruimte openen als de privilegeset die is toegewezen aan hun account dit toestaat.
Verwante onderwerpen 
Databases beveiligen
Bestanden binden als een runtime-oplossing (FileMaker Pro Advanced)
Runtime-oplossingen maken (FileMaker Pro Advanced)
Databases weergeven in de kioskmodus (FileMaker Pro Advanced)
Instellingen van een oplossing opslaan (FileMaker Pro Advanced)