Werken met gerelateerde tabellen > Relaties > Interne relaties
 
Interne relaties
Een interne relatie is een relatie waarbij beide vergelijkingsvelden in dezelfde tabel zijn gedefinieerd. FileMaker Pro genereert een tweede vermelding van de tabel waarop u de interne relatie baseert in de relatiegrafiek. Op die manier wordt vermeden dat de relatie een lus vormt waardoor de relatie niet zou kunnen worden geëvalueerd.
Gebruik een interne relatie bijvoorbeeld in een portaal in een lay-out van de huidige tabel als u slechts een deel van de gegevens wilt weergeven die in de huidige tabel staan, zoals alle werknemers die een manager verslag uitbrengen. In dit voorbeeld gebruikt u de tabel 'Werknemers'.
Zo definieert u een interne relatie:
1. Selecteer in de relatiegrafiek de tabel die u voor de interne relatie wilt gebruiken. Klik vervolgens op Knop Relatie toevoegen.
Raadpleeg Werken met de relatiegrafiek en Relaties maken en wijzigen.
2. Kies in het dialoogvenster 'Relatie bewerken' bij Tabel dezelfde tabel voor elke zijde van de relatie.
In het bovenstaande voorbeeld kiest u 'Werknemers' voor beide zijden van de relatie.
3. Selecteer het vergelijkingsveld voor elke tabelvermelding, definieer de relatie en klik achtereenvolgens op Toevoegen en op OK.
4. Typ een naam voor de tweede tabelvermelding en klik vervolgens op OK.
Wijzig bijvoorbeeld de naam 'Werknemers 2' in 'Managers'.
In het bovenstaande voorbeeld zijn de vergelijkingsvelden Werknemers:Manager-ID en Managers::Werknemer-ID. Deze relatie geeft gerelateerde records in 'Werknemers' als resultaat wanneer de waarde in Werknemers::Manager-ID gelijk is aan de waarde in Managers::Werknemer-ID.
Dit voorbeeld ziet er als volgt uit in de relatiegrafiek:
Twee vermeldingen van dezelfde tabel met een lijn tussen velden die een interne relatie aangeeft
Kijk in de FileMaker Knowledge Base voor meer voorbeelden van het gebruik van een interne relatie.
Opmerkingen 
U kunt ook de tabel in de relatiegrafiek selecteren en klikken op Knop Tabel dupliceren om een interne relatie te maken.
Verwante onderwerpen
Een relationele database plannen