Werken met gerelateerde tabellen > Relatiecriteria > Relaties met vergelijkingsoperatoren
 
Relaties met vergelijkingsoperatoren
In een vergelijkende relatie gebruikt u een of meer van de volgende operatoren om de waarden in de vergelijkingsvelden van de twee gerelateerde tabellen met elkaar te vergelijken. Op basis van de criteria die u opgeeft, zal de relatie alleen gerelateerde records bevatten als de vergelijking een positief resultaat oplevert.
 
Relationele operator
Overeenkomst tussen de records
=
De waarden in de vergelijkingsvelden zijn identiek
De waarden in de vergelijkingsvelden verschillen
<
De waarden in het vergelijkingsveld links zijn kleiner dan de waarden in het vergelijkingsveld rechts
De waarden in het vergelijkingsveld links zijn kleiner dan of gelijk aan de waarden in het vergelijkingsveld rechts
>
De waarden in het vergelijkingsveld links zijn groter dan de waarden in het vergelijkingsveld rechts
De waarden in het vergelijkingsveld links zijn groter dan of gelijk aan de waarden in het vergelijkingsveld rechts
x
Alle records in de linkertabel komen overeen met alle records in de rechtertabel, ongeacht de waarden in de vergelijkingsvelden (soms een Cartesische productrelatie genoemd)
Bijvoorbeeld:
Twee tabellen met lijnen tussen twee velden die een relatie aangeven op basis van de vergelijkingsoperator 'groter dan'
Deze relatie is met de volgende criteria gedefinieerd:
 
Tabel
Veldnaam
Opmerking
TabelC
DatumVeldC
Vergelijkingsveld naar DatumVeldD; de records in TabelD zijn gekoppeld aan de records in TabelC die in het veld DatumveldC een latere datum als waarde hebben
TabelD
DatumVeldD
Vergelijkingsveld naar DatumVeldC; de records in TabelC zijn gekoppeld aan de records in TabelD die in het veld DatumveldC een vroegere datum als waarde hebben
Als een record in TabelC de waarde 11-12-2019 bevat in het veld DatumveldC, worden alle records in TabelD met de waarde 10-12-2019 of vroeger in het veld DatumveldD aan deze record gekoppeld. Als een record in TabelD de waarde 11-12-2019 in het veld DatumveldD bevat, worden alle records in TabelC met de waarde 12-12-2019 of later in het veld DatumveldC aan deze record gekoppeld.
Verwante onderwerpen 
Werken met de relatiegrafiek
Relaties maken en wijzigen
Portalen maken om gerelateerde records weer te geven