Databases publiceren op het web > Databases publiceren met FileMaker WebDirect
 
Databases publiceren met FileMaker WebDirect
Met FileMaker Pro kunt u lay-outs ontwerpen om te delen met gebruikers in FileMaker WebDirect zodat ze gegevens via een webbrowser kunnen zoeken. verkennen en wijzigen.
Gebruik FileMaker WebDirect om de lay-outs die u ontwerpt in FileMaker snel en eenvoudig als webpagina's te publiceren. Maak lay-outs voor FileMaker Pro-gebruikers en internetgebruikers met dezelfde ontwerpgereedschappen.
Automatiseer eenvoudige taken zoals het zoeken van records of automatiseer complexere taken zoals het gebruik van scriptstappen die compatibel zijn met FileMaker WebDirect. Raadpleeg Taken automatiseren met scripts.
Gebruik accounts en privileges om de beveiliging van uw oplossing te beheren. Raadpleeg Databases beveiligen.
FileMaker WebDirect is beschikbaar voor databases die worden gehost door FileMaker Server. Hierin vindt u alle software die u nodig hebt om lay-outs uit uw database als webpagina's te publiceren in een lokaal netwerk of op een intranet. Met een internetverbinding (doorgaans via een internetaanbieder) en een IP-adres kunt u publiceren naar internetgebruikers op het internet.
Zo publiceert u databases op het web:
1. Open de databasebestanden in FileMaker Pro.
2. Kies het menu Bestand > Samengebruik > Configureren voor FileMaker WebDirect om het dialoogvenster FileMaker WebDirect-instellingen te openen.
3. Selecteer de naam van het bestand dat u op het web wilt publiceren uit de lijst met geopende bestanden.
4. Kies de gebruikers die toegang kunnen hebben tot het bestand.
 
Kies
Om dit te doen
Alle gebruikers
Toegang te geven aan iedereen die beschikt over het IP-adres of de domeinnaam van de server waarop de database wordt gehost.
Gebruikers per privilegeset opgeven
Een select aantal gebruikers toegang te geven tot de FileMaker WebDirect-oplossing.
Gebruikers worden mogelijk gevraagd hun accountnaam en wachtwoord in te voeren die in het dialoogvenster Beveiliging beheren zijn gedefinieerd. Dit is afhankelijk van de instellingen in het dialoogvenster Bestandsopties. Raadpleeg Bestandsopties instellen.
Geen gebruikers
Te voorkomen dat een gebruiker toegang heeft tot de FileMaker WebDirect-oplossing.
5. Herhaal de stappen 3 tot en met 4 voor elke database die u wilt publiceren.
6. Klik op OK of kies extra instellingen.
Tip  Selecteer Niet weergeven in Startpaneel van FileMaker WebDirect in het dialoogvenster FileMaker WebDirect-instellingen om te beletten dat bestandsnamen worden weergegeven op het ingebouwde Startpaneel van FileMaker WebDirect. Dit is handig als uw oplossing uit meerdere bestanden bestaat en u niet alle bestandsnamen wilt weergeven.
7. Upload de databasebestanden naar FileMaker Server. Raadpleeg Bestanden uploaden naar FileMaker Server.
Opmerkingen 
Internetgebruikers kunnen oplossingen openen zonder een wachtwoord op te geven als u de gastaccount instelt voor internettoegang. Schakel in FileMaker Pro de gastaccount in en wijs er een privilegeset aan toe die het uitgebreide privilege Toegang via FileMaker WebDirect heeft. Raadpleeg De accounts Admin en Gast voor informatie over het inschakelen van de gastaccount voor FileMaker WebDirect.
Voor gedetailleerde informatie over FileMaker WebDirect (inclusief informatie over de toegang tot gepubliceerde oplossingen in een webbrowser en werken met containervelden), raadpleegt u de FileMaker WebDirect Handleiding.